Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü / Artışı

Sabit kıymetler için herhangi bir değer düşüklüğü / artışı sözkonusu olduğunda yeni değerlerin girildiği ve tarihsel olarak izlendiği penceredir. Sabit kıymet kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sabit kıymet değeri sıfırlanmadan belli bir değere düşürülebilir ve bu değer düşüklüğü tarihsel olarak takip edilebilir. Girilen bu yeni değerler için amortisman hesaplanır.

Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü/Artışı penceresinde yer alan alanlar şunlardır:

Sabit Kıymet Kodu/Açıklaması: Sabit kıymet kodu ve açıklamasıdır. Alana doğrudan gelir; değiştirilemez.

Sabit Kıymet Kayıt Kodu: Sabit Kıymet Kodu alanındaki kaydın ait olduğu sabit kıymetin kodudur. Alana doğrudan gelir; değiştirilemez.

Tarih: Yeni girilen sabit kıymet değerinin tarihidir.

Ekspertiz Sabit Kıymet Değeri: Sabit kıymetin yeni değerini girmek için kullanılan alandır.

Değer Artışı: Yeni girilen sabit kıymet değeri ile ilgili tarihten önceki sabit kıymet değeri arasındaki farktır.

Değer Düşüklüğü: Yeni girilen sabit kıymet değeri ile ilgili tarihten önceki sabit kıymet değeri arasındaki farktır.

Girilen bu bilgiler amortisman tablosunda kullanılır. Yeni belirlenen sabit kıymet değeri bir değer düşüklüğü durumuna yol açıyorsa, bu değer düşüklüğü bu pencereden muhasebeleştirilir. Muhasebeleşen değerlerde değişiklik yapıldığında muhasebe fişi bağlantısı koparılır. Muhasebeleşmiş bir dönem için değer düşüklüğü girilirse amortisman hesaplamalarında bu düşüklükler dikkate alınmayacaktır.

Kullanıcı tarafından belirlenen değer düşüklüğü amortisman tablosundaki Değer Düşüklüğü (Ekspertiz) alanına yazılır. Bu değer için tekrar amortisman hesaplatılabilir.

Kullanıcı tarafından tayin edilen sabit kıymetin yeni değeri bir değer artışı oluşturuyorsa bu değer amortisman tablosunda, Değer Artışı (Ekspertiz) alanına yazılır.

Not: Rusya veya Azeri mevzuatına göre çalışılması durumunda, sabit kıymet değer düşüklüğü/artışı ilgili sabit kıymetin amortisman hesaplanmış değeri üzerinden hesaplanır. (Net Defter Değeri – Ekspertiz Değeri)

Bir cevap yazın