Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri

Sabit kıymet tanımı ile girilen ve sabit kıymetin takibinde geçerli olacak bilgiler yanında sabit kıymetin alım tarihi, maliyeti ve amortisman başlangıcı vb. bilgiler sabit kıymet tanımları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Sabit Kıymet Kayıtları seçeneği ile kaydedilir.

Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymetlere ait kayıt bilgileri malzemeler listesinde F9 menüsünde yer alan sabit kıymet kayıtları seçeneği ile kaydedilir. Daha sonra alım ve satış işlemleri ile oluşan yeni kayıt bilgileri işleme ait fiş üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Sabit kıymet kaydı ile ilişkilendir” seçeneği ile açılan pencereden işlenir.

Sabit kıymet kaydı seçimi yapıldığında, o sabit kıymet kartına ait kayıt işlemlerini listeleyen pencere açılır. “Ekle” seçeneği ile sabit kıymete ait kayıt bilgileri girilir. Pencerede bulunan alanlar ve bilgileri ise şunlardır:

Kayıt Kodu: Sabit kıymet kayıt kodudur. Amortisman hesaplama işlemleri sabit kıymet kayıt bilgilerine göre yapılır.

Alım Tarihi: Sabit kıymetin alınış tarihidir. Bu tarihe göre seçilen amortisman türü üzerinden amortisman ayrılacaktır.

Aktif Tarihi: Sabit kıymetin aktif tarihidir.

Miktar: Alınan ya da elde bulunan sabit kıymet miktarıdır.

Maliyeti: Sabit kıymetin maliyetidir.

KDV Tutarı: Sabit kıymet kartında verilen KDV yüzdesi esas alınarak alım tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır.

KDV Süresi (Yıl): KDV tutarının kaç yılda indirileceğini gösterir.

Fiyat Farkları: Sabit kıymet kaydı için kesilen fiyat farkı faturasındaki tutar bu alana yansır. Fiyat farkı tutarı sabit kıymet kaydındaki Maliyet alanını etkilemez.

Proje Kodu: Kaydın ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Bu alanda seçilen proje kodu, ilgili sabit kıymetin seçildiği fiş ve fatura satırlarına otomatik olarak aktarılır.

Aynı zamanda, ilgili sabit kıymet kaydı için amortisman hesaplandığında ve muhasebeleştirildiğinde bu proje kodu muhasebe kodlarına öndeğer olarak aktarılır.

Amortisman Başlangıcı: Amortisman başlangıç tarihidir.

Amortisman Türü: Sabit kıymet kartında belirlenen ve alım işlemlerinde uygulanacak amortisman hesaplama yöntemi öndeğer olarak aktarılır. Eğer kartta belirlenen türden farklı türde amortisman hesaplatılacaksa türler listelenir ve istenen tür seçilerek alana aktarılır.

Amortisman Oranı: Sabit kıymet kartında verilen amortisman oranı öndeğer olarak aktarılır.

Amortisman Süresi: Seçilen amortisman türü ve oranı dikkate alınarak, malın maliyet bedeli üzerinden hesaplanan amortisman süresi bu alana otomatik olarak gelir.

Değerlenebilir: Yeniden değerlemenin yapılıp yapılmayacağı bu alanda belirlenir. Sabit kıymet kartında yapılan seçim alana öndeğer olarak aktarılır.

Değerleme Amortismanı: Bu alanda yeniden değerleme tutarlarına amortisman uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Kartta yapılan seçim alana öndeğer olarak aktarılır.

Yatırım İndirimi Kapsamında: Sabit kıymetin yatırım indirimi kapsam bilgisidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Yatırım İndirim Oranı: Yatırım indirimi kapsamında olan sabit kıymete uygulanacak indirim oranıdır.

Enflasyon Endeksi: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda sabit kıymet enflasyon endeks bilgisidir.

Enflasyon Endeksi (Alternatif): Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda sabit kıymet alternatif enflasyon endeks bilgisidir.

Yıllara Yaygın Maliyet Kullanılacak: Yıllara yaygın maliyet kullanılması durumunda bu seçenek işaretlenir. Bu durumda yapılmakta olan yatırımların her aşamasında yatırım maliyetlerinin ayrı ayrı rapor tarihine taşınarak düzeltilmesi gerektiğinden; yatırımın yapıldığı tarihler ve tutarlar kart üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Yıllara Yaygın Maliyet ve ROMF Girişi seçeneği ile kaydedilir.

Bir cevap yazın