Sınıf Ağacı / Sınıf Bağlantıları

Sınıf Ağacı

Malzemeler, malzeme sınıflarının altına “sürükle-bırak” özelliği kullanılarak tek tek ya da toplu olarak aktarılabilir. Bunun için Tüm Malzemeler listelenir ve ilgili malzeme / malzemeler mouse yardımıyla seçilerek ilgili malzeme sınıfına taşınır. Aktarım esnasında ekrana otomatik olarak “Sınıf Bağlantıları” penceresi gelir.

Bu pencere, malzeme sınıfının altında yer alan diğer alt malzeme sınıfları ve malzemeler arasındaki bağlantıları kaydetmek, hangi özelliklerle bağlantı yapıldığını belirlemek için kullanılır.

Malzeme sınıfı için kaydedilen özellikler (birim seti, müşteri/tedarikçi bilgileri, muhasebe kodları vb.) bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzeme sınıfları ya da malzemeler için geçerli olabilir. Bu durumda malzeme sınıf bağlantıları kurularak aynı olacak özellikler alt sınıf ya da malzemelere aktarılır.

Seçilen malzeme sınıfı ya da malzemeler için aktarılacak özellikler, Sınıf Bağlantıları penceresinde ilgili tanımların “Seçilenler” alanına aktarılmasıyla belirlenir. Sınıf bağlantısı kurulacak özellikler şu başlıklar altında toplamıştır:

  • Genel
  • Ambar Parametreleri
  • Birimler
  • Fiyatlar
  • Tedarikçiler
  • Muhasebe Hesabı

Bir cevap yazın