Tedarikçi Değerlendirmeleri

Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.

Malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçi performansları değerlendirilerek satınalma işlemlerinde otomasyon sağlanır. 

Tedarikçi Performans Değerlendirme özelliği ile;

 • Tedarikçi değerlendirmesini belirli kriterlere göre yapılmasını sağlayan kriterler ve alt kriterler tanımlanır,
 • Değerlendirme işleminde birden fazla kriter kullanıma olanak sağlayan kriter setleri tanımlanır,
 • Değerlendirme işleminde sistemde tanımlı kriterler yanında kullanıcı tarafından kaydedilecek kriterler de kullanılır,
 • Tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet alımı  başladıktan sonra, tedarikçinin performans değerlendirme işlemleri kaydedilir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde başlıca kriterler şunlardır:

 • Zaman
 • Fiyat
 • Miktar
 • Kalite
 • Satınalma Biçimleri

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri ile belirlenir. Değerlendirme kriteri birden fazla alt kriter içerebilir. Değerlendirmede kullanılacak bu kriterler;

 • Sayı
 • Gün
 • Hafta
 • Ay

tipinde olabilir.

Kullanıcıya öndeğer olarak;

 • Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve puanı)
 • Kalite Performansı (İadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı)
 • Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı)

kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir.

Sistemde tanımlı kriterler için puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır.

Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şunlardır:

Teslimat Performansı

Alt Kriter

Teslimat performansı max. gecikme zamanı

Teslimat performansı max gecikme miktarı

Teslimat performansı max gecikme puanı

Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı

Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı

Teslimat performansı ortalama gecikme puanı

Kalite Performansı

İadesizlik Performansı Max. İade Oranı

İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%)

İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı

Fiyat Performansı

Fiyatta standart sapma oranı

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.

Tedarikçi Değerlendirmeleri

Tedarikçi değerlendirmeleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlemesi sağlanır.

Bir cevap yazın