Yıllara Yaygın Maliyet ve ROFM Girişi

Son 5 hesap dönemi (mali yıl) içerisinde aktife giren Sabit Kıymetler üzerinde bulunan Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin (kur farkı, vade farkı, kredi faizi vb.) ayrıştırılması işlemi yapılarak, ayrılan tutar çıkartıldıktan sonra enflasyon düzeltmesi yapılmalıdır.

Reel olmayan finansman maliyeti (ROFM); her türlü borçlanmada, borç tutarlarına borcun kullanıldığı döneme ait TEFE artış oranının uygulanması suretiyle bulunan tutarı ifade etmektedir.

Diğer taraftan sabit kıymet kaydı üzerinde yapılmakta olan yatırımların her aşamasında yatırım maliyetlerinin ayrı ayrı rapor tarihine taşınarak düzeltilmesi gerektiğinden; yatırımın yapıldığı tarihlerin ve tutarların da girilmesi gerekmektedir.

ROFM ve yıllara yaygın maliyet değerlerini girmek için sabit kıymet kayıt penceresinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Yıllara Yaygın Maliyet ve ROMF Girişi seçeneği kullanılır. Bu seçenek “Yıllara Yaygın Maliyet Kullanılacak” seçimi yapıldığında sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Açılan pencereden tarih, maliyet tutarı ve reel olmayan finansman maliyeti tutarı satırlarda kaydedilir. Hesaplama sonucu bulunan reel olmayan finansman maliyeti  sabit kıymet kaydının maliyetinden çıkartılarak enflasyon muhasebesine esas tutar bulunur. Enflasyon düzeltmesinde bu tutar kullanılır.

Bir cevap yazın