Logo Ambarlar

Logo Ambarlar

Firmanın ya da firmaya ait işyerinin stok işlemleri için kullanılan, birbirinden fiziksel olarak ayrı bölümlerine ambar adı verilir.

Tüm malzemelerin maliyet hesapları, seviye ve durum kontrolleri ambarlara göre yapılabilir. Her ambar yapısal olarak bir işyerine bağlıdır.

Bir ambar yalnızca bir işyerine bağlı olabilir, bir işyerinin ise çok sayıda ambarı olabilir.

Ambar tanımları Firmalar altında yer alan Ambarlar seçeneği ile kaydedilir. Ambar tanım penceresinde ambar numaraları ve isimleri verilir ile maliyet grup kodu verilir. “0” numaralı ambar öndeğer olarak kayıtlıdır ve Merkez adı verilmiştir. İstenirse adı değiştirilebilir.

Ticari sistemde ambar numarası boş girilen malzeme işlemleri merkez ambardan yapılmış varsayılır.

Maliyet Grubu: Ambarlar Maliyet Grup numaraları altında gruplandırılırlar. Böylece aynı işyerine ait birden fazla ambar arasında transfer varsa ve bu ambarlar aynı maliyet grubuna aitse program bu ambarlardaki transfer hareketlerine hesaplama yapmaz; bu hareketler maliyetlendirilmez.

Ambar Toplamları Etkilenmesin: Tanımlanan ambar için malzeme hareketlerinin tüm ambarlar bazında genel toplamı etkilemeyeceğini belirtir. Bu seçeneğin işaretlendiği ambarda yapılan malzeme hareketleri, malzemelerin tüm ambarlar bazında genel toplamlarını etkilemezken, ambar bazında toplamlar takip edilir. Bu şekilde düzenlemelerin yapıldığı ambarlar sanal ambarmış gibi değerlendirilir. Ancak ambarlar arası hareketler olduğunda; özellikle sanal ambarla ilgili hareketler olması durumunda maliyet hesaplamalarının doğru yapılabilmesi için bu ambarlarda yapılan malzeme hareketleri maliyet hesaplamalarında dikkate alınır.

Sanal Ambar Uygulaması özellikle ithalat işlemlerinde malın millileştirilmesi aşamasına kadar malzemelerin fiziksel olarak takibini sağlayacaktır.

Bir cevap yazın