Amortisman Durdur

Rusya mevzuatına göre çalışılması durumunda, sabit kıymetler için amortisman hesaplamasını geçici olarak durdurmak için kullanılan seçenektir. Sabit Kıymet Kayıtları F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Durdurma işlemi sonrasında ilgili sabit kıymet için hesaplama işlemi yeniden başlatılabilir.

“Amortisman Durdur” seçeneği kullanıldığında, Sabit Kıymet Amortisman Durdurma Tarihleri penceresi açılır. Pencerede kaydedilen bilgiler şunlardır:

Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi: İlgili sabit kıymet için amortisman hesaplama işleminin durdurulacağı tarih aralığı başlangıç ve bitiş tarihi alanlarından kaydedilir. Durdurma işlemi sona erdiğinde, hesaplamaya, belirtilen bitiş tarihi dahil olmak üzere devam edilir; bu durumda, bitiş tarihi aynı zamanda amortisman hesaplama başlangıç tarihidir.

Açıklama: Durdurma işlemi ile ilgili bilgi amaçlı kullanılan alandır.

Muhasebe Tablosu / Vergi Tablosu: Girilen tarih aralığında durdurulacak amortisman tablosunun türünü belirlemek için kullanılan alanlardır. Başlangıç ve bitiş tarihi verilse bile bu alanlardan herhangi biri işaretli olmadığında durdurma işlemi başlatılmaz.

Not: Durdurulmuş bir amortisman tablosu için sabit kıymet değer artışı/azalışı girilebilir, gider atama işlemleri ve fatura içinden ilişkilendirme yapılabilir.

Uyarılar:

  • Aynı tarih aralığına denk gelen, aynı mevzuata ait birden fazla kayıt olamaz. Bu durumda program kullanıcıyı “Aynı tarih aralığına denk gelen durdurma kaydı vardır” mesajı ile uyarır.
  • Amortisman hesaplaması olan tarihlerde durdurma işlemi gerçekleştirilemez. Bu durumda program kullanıcıyı “Bu tarih aralığında amortisman kayıtları mevcuttur” şeklinde uyarır.
  • Durdurma tarihinden sonra amortisman hesaplaması yapılmışsa, durdurma tarihi kaydı çıkartılamaz. Bu durumda program kullanıcıyı “Bu tarih aralığında amortisman kayıtları mevcuttur” şeklinde uyarır.

Bir cevap yazın