Amortisman Tablosu

Amortisman Tablosu

Amortisman tablosu  yıllık dönemler itibarıyla hazırlanır ve sabit kıymete uygulanan amortismanı, yeniden değerlemeleri ve bunlarla ilgili diğer bilgileri gösterir. Amortisman ve yeniden değerleme tabloları sabit kıymet kayıtlarına bağlı olarak çalışır. Tablo kayıt penceresinden kaydedilen değerler yanında alternatif parametre değerleri ile de alınır. Amortisman ve değerleme tablosu sabit kıymet kayıtları listesinde Amortisman Tablosu seçeneği ile alınır.

Amortisman tablosu ekranında F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan seçenekler ile amortisman hesapları, istenen yöntem üzerinden yapılır.

Hesaplama seçeneği ile hesaplama yılı belirtilerek seçilen sabit kıymet kaydına ait amortisman ve yeniden değerleme tablosu, sabit kıymet kayıt penceresinde belirlenen koşullara uygun olarak alınır.

Amortisman tablosu ekranında Yöntem Değiştir seçeneği ile tablo diğer amortisman yöntemine göre alınır.

Kayıtlı Giderler seçeneği ile değerlemeye tabi olacak giderler ile tabi olmayacak gider tutarları girilerek amortisman tablosu alınır.

Bir cevap yazın