Banka Hesabı Hesap Özeti

Banka Hesabı Hesap Özeti

Hesap özeti seçeneği banka hesabının son borç, alacak ve bakiye toplamlarını gösterir. Banka Hesapları Listesi’nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.  Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

 • borç tutarı,
 • alacak tutarı,
 • borç bakiye,
 • alacak bakiye

toplamları listelenir. Hesap özeti, hesap kayıt türüne göre değişen hesap detayları için ayrı ayrı alınır. Bunun için hesap özeti penceresinde ilgili seçenekler kullanılır.

Ticari Hesap: Ticari hesaplar için son durum bilgilerini içeren hesap özeti;

 • cari hesap,
 • tahsil senetleri,
 • takas çekleri,
 • kesilen çekler,
 • KK Bloke (“Kredi kartı işlemleri” işaretli banka hesap kartlarında)

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bunun için hesap özeti penceresinin üst bölümünde yer alan seçenekler kullanılır. Bu hesap detaylarına ait borç, alacak ve bakiye toplamları işlem dövizi üzerinden de listelenir. Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para birimi seçim alanı tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem dövizi üzerinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

Kredi Hesabı: Kredi hesapları için son durum bilgilerini içeren hesap özeti;

 • teminat senetleri,
 • teminat çekleri,
 • senet karşılığı kredi,
 • çek karşılığı kredi

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bu hesap detaylarına ait borç, alacak ve bakiye toplamları işlem dövizi üzerinden de incelenir. Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para Birimi alanı tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem dövizi üzerinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

Kredi Kartı Hesabı: Kredi kartı hesapları için son durum bilgilerini içeren hesap özeti,

 • teminat senetleri,
 • teminat çekleri,
 • senet karşılığı kredi,
 • çek karşılığı kredi,
 • KK Bloke

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bu hesap detaylarına ait borç, alacak ve bakiye toplamları işlem dövizi üzerinden de incelenir. Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para Birimi alanı tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem dövizi üzerinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

KK Bloke

Kredi kartı hesabı, dövizli kredi kartı hesabı ve “kredi kartı işlemleri” işaretli banka hesaplarına ait Hesap Özeti penceresinde KK Bloke sayfası yer alır. Bu sayfada kolonlarda yer alan bilgiler, Banka geri ödeme hareketlerinden gelen bilgilerdir.

Kredi kartı fişi kesildikten sonra kredi kartı fiş tahsilatı yapılana kadar bankadan NET geri ödenecek tutar Borç olarak listelenir, KK fiş tahsilatı yapıldığında tahsilat tutarı CH tabında Borç olarak listelenirken, KK Bloke tabında Alacak olarak listelenecektir.

Örneğin, geri ödeme planımızda hizmet komisyon oranı %6, puan komisyon oranı %4, vade farkı komisyon oranı %2 ve tutar hesabımız brüt ise; 100 TL’lik kredi kartı fişi kestiğimizde banka bize 6 TL hizmet komisyonu, 4 TL puan komisyonu, 2 TL vade farkı komisyonu keserek 88 TL ödeyecektir.

Kredi kartı fişi tahsilatı yapana kadar KK Bloke sayfasında 88 TL(B) listelenecektir.

Kayıt türü dövizli, ticari ve kredi hesaplarının son durum bilgileri

Hesap kayıt türünün dövizli ticari, kredi hesabı ya da dövizli kredi kartı hesabı olması durumunda, hesap detaylarına ait son durum bilgileri işlem dövizi yani hesap kartında belirtilen döviz türü üzerinden hesaplanan tutarlar ile alınır. Dövizli ticari ya da kredi hesabına ait hesap detaylarının son durum bilgileri işlem dövizi üzerinden de alınabilir.

Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para Birimi düğmesi tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem dövizi üzerinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

Bir cevap yazın