Birim Setleri

Birim Setleri

Birim seti tanımları ile, malzeme kartlarının işlem göreceği ana birim ve diğer birimler tanımlanır. Malzeme kartlarının birim atamaları birim setlerine göre yapılır. Her malzeme için bir birim seti kullanabilir. Her bir tür için girilen birimlerden ilki ana birim olarak belirlenir ve listede koyu renkli olarak görüntülenir. Aynı türdeki diğer birimlerin bu ana birime çevrim katsayılarının girilmesi zorunludur.

Birim Setleri listesinde, firma eklenirken oluşturulan “05” kodlu ve “Öndeğer birim seti” açıklamalı birim seti öndeğer olarak yer alır. Program tarafından oluşturulan birim seti üzerinde istenen değişiklik yapılabilir.

Birim setleri arası çevrim bilgileri katsayıları Birim Setleri listesinde Çevrim Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Çevrim bilgileri penceresinden bölen ve çarpan bilgileri ile çevrim bilgilerinin geçerli olacağı birim seti bilgileri kaydedilir.

Malzeme için geçerli olacak birim seti malzeme kartlarında Birim Setleri seçeneği ile belirlenir. Tanımlı birim setinin kullanıldığı malzemeler, Kullanıldığı Kartlar seçeneği ile listelenir. Birim setleri listesi menü seçenekleri ve işlevleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ekle
Yeni birim seti tanımlamak için kullanılır.

Değiştir
Birim seti tanımlarında değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar
Birim seti tanımını silmek için kullanılır.

İncele
Birim seti bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala
Birim seti tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır

Toplu Çıkar
Seçilecek tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.

Çevrim Bilgileri
Seçilecek birim seti için çevrim bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Kullanıldığı Kartlar
Seçilen birim setinin kullanıldığı malzeme kartlarını listelemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi
Tanım bilgilerinin kim tarafından ne zaman kaydedildiğini be güncelleştirildiğini izlemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı
Tanımlı birim setleri sayısını görüntülemek için kullanılır.

Güncelle
Birim bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön
Kullanılan pencereyi programda tanımlı standart ölçüleri içinde görüntülemek için kullanılır.

Bir cevap yazın