Cari Hesap Diğer Bilgileri

Cari hesaba ait işlemlerde kullanılacak diğer bilgiler cari hesap kartı üzerinde yer alan Diğer sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Özel Kod: Cari hesap kartlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. 5 ayrı özel kod girilebilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Veri Aktarım Numarası: Veri aktarım numarasıdır. Aktarım sonucunda bu alana gelen numara değiştirilemez.

Hesap Kodu: Cari hesaba ait işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Kartta verilen muhasebe hesap fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır.

Masraf Merkezi: Cari hesap kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur.

Muhasebeleştirme işleminin yapılmasıyla, cari hesaplara ait işlemler ve kesilen fişler doğrudan muhasebeye aktarılır ve ilgili mahsup fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Muhasebe program bölümünde Muhasebeleştirme İşlemleri menüsü altındaki, Muhasebe Bağlantı Kodları   seçeneği ile cari hesap kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ve masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, karta öndeğer olarak aktarılır. Cari hesabın, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan farklı bir hesap altında izlenmesi isteniyorsa öndeğer olarak verilen kod değiştirilir. İlgili muhasebe hesap kodları yazılır. Bu durumda kartta verilen bu kod cari hesaplara ait işlemlere (fiş ve faturalar) öndeğer olarak aktarılır.

E-İş Ortamından Erişilebilir: Cari hesap kartına E-Ticaret uygulamalarından ulaşılacaksa bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

Satış Noktalarından Erişilebilir: Cari hesaba mağaza uygulamalarından ulaşılacaksa bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

CRM İçinden Erişilebilir: Cari hesaba CRM uygulamasından ulaşılması için bu seçenek işaretlenir.

Form Gönderim Bilgileri: İrsaliye, sipariş, fatura, ihtar, mektup ve ekstre bilgilerinin cari hesaba ne şekilde ulaştırılacağı bu alanlarda belirlenir. Her bir alan üç seçeneklidir:

  • e-posta
  • faks (gönderilmemeli)

Seçilen yönteme göre ulaşım bilgisi e-Posta adresi alanında, belgenin formatı ise Gönderim Formatı alanlarında kaydedilir.

Bir cevap yazın