Dağıtım Şablonları

Genel malzeme sınıfı türündeki malzeme sınıflarına ait dağıtım şablonları tanımlanır ve işlemlerde kolaylık sağlanır. Dağıtım şablonlarında malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler ve bunların dağılım katsayıları belirtilir. Şablon tanımı malzeme sınıfları listesinde şablonun geçerli olacağı malzeme sınıf tanımı üzerinde F9 sağ fare düğmesi menüsündeki Dağıtım Şablonları seçeneği ile kaydedilir.

Yeni tanım yapmak için “Ekle” seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod: Dağıtım şablonunun kodudur.

Açıklama: Dağıtım şablonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Şablon özel kodudur.

Yetki Kodu: Şablon yeki kodudur.

Tanım penceresinde satırlarda bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler kaydedilir.

Kod: Alt malzeme kodudur. Malzeme kartları listelenir ve seçim yapılır.

Açıklama: Alt malzeme adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Dağıtım Katsayısı: Alt malzemenin işlemlerde dikkate alınacak dağıtım katsayısıdır. Fiş ve faturalarda burada verilen katsayı bilgisi dikkate alınarak malzeme sınıfına ait detay satırlar oluşturulur.

Satış ve Satınalma fiş ve faturalarında satır türü Malzeme sınıfı olan satırlarda tanımlı şablonlar kullanılarak satır detayları kaydedilir. Dağıtım Şablonları fiş ve faturalarda satır türü Malzeme sınıfı olarak seçildikten sonra F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Tablolu Malzeme Sınıfı Dağıtım Şablonları

Birden fazla miktar öndeğerine ihtiyaç duyan sektörler için malzeme tablolarına asorti yapısında çoklu öndeğer kaydetmek için de dağıtım şablonları kullanılır.

Tablolu malzeme sınıfı için kullanılacak şablonlar, Malzeme Sınıfları Listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Dağıtım Şablonları seçeneği ile kaydedilir.

Tablolu malzeme sınıfı üzerinden açılan dağıtım şablonları iki pencereden oluşmaktadır. Üst pencerede ilgili dağıtım şablonu üzerindeyken aşağıdaki pencerede o şablonda miktar girilen özelliklerdeki değerler listelenir.

Dağıtım şablonları eklenirken de iki pencerede çalışır. Üst pencerede kart bilgileri, alt penceredeki matriste ise özelliklere girilecek miktar değerleri verilir.

Dağıtım şablonları, tanımda belirtilen tarih aralığında aktif olmaktadır. Fiş içerisinde malzeme tablosu açıldıktan sonra F9 menüden “Dağıtım Şablonu Uygula” seçeneğinden uygun olan şablonlara ulaşılıp seçim yapılabilir. İstenildiği taktirde barkod ile de dağıtım şablonu çağrılabilir.

Bir cevap yazın