Malzeme Durumu – Genel

Malzemenin tüm ambarlar için genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

Satınalma Siparişleri Malzemenin temini için tedarikçilere verilen sipariş miktarıdır.

Teslim Alınan Siparişler Teslim alınan sipariş miktarıdır.

Satış Siparişleri Malzeme için müşterilerden alınan sipariş miktarıdır.

Sevkedilen Siparişler Alınan siparişin karşılanan miktarıdır.

Satınalma Miktarı Alınan malzeme miktarıdır.

Üretimden Girişler Üretimden giren malzeme miktarıdır.

Diğer Girişler Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.

Önceki Dönem Devri Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.

Toplam Girişler O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.

Ambar Girişleri Ambardan girilen malzeme miktarıdır.

Konsinye Girişler Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.

Satış Miktarı Tüm ambarlar bazında malzemenin satış miktarını gösterir.

Sarf, Fireler Sarf ve fire malzeme miktarıdır.

Diğer Çıkışlar Kullanıcı tanımlı fişler ile çıkılan malzeme miktarıdır.

Toplam Çıkışlar Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.

Ambar Çıkışları Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.

Konsinye Çıkışlar Konsinye olarak müşterilere verilen malzeme miktarıdır.

Fiili Stok Konsinye malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.

Gerçek Stok Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.

Sayım Fazlası Sayım fazlası miktarını gösterir.

Sayım Eksiği  Sayım eksiği miktarını gösterir.

Son Hareket Tarihi Stok son hareket tarihidir.

Satınalma Tutarı Alımların parasal değerini gösterir.

Satış Tutarı Toplam satış tutarını gösterir.

Ortalama Değer Malzemenin yerel para birimi üzerinden ortalama değeridir.

Son İşlem Tarihi Malzemenin son işlem tarihini gösterir.

Bir cevap yazın