Logo e Defter

Logo e Defter

Logo e defter nedir?

Logo e Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılır.  Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanır.

e-Defter uygulamasına ilişkin, elektronik oluşturulan defterler şunlardır:

Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir (Büyük Defter)

Logo Uygulamarında Logo E Defter

Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

E-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Programda Ana Kayıtlar modülü / Muhasebe bölümü altında yer alan E-Defterler seçeneği ile
Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak

E-Defter için, kullanılan Logo uygulamalarında yapılması gereken işlemler şunlardır:

Firma tanımlarında E-Defterler için gerekli bilgilerin girilmesi:

Firmanın e-defter uygulamasını kullanacağı, firma tanımı Detaylar penceresinde Genel başlığı altında yer alan e-Defter Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir.

E-Defterde kullanılacak Firma bilgilerinin tanımlanması:

Programda xml formatında oluşturulan defterlerde (e-defterler) kullanılacak olan gerekli firma bilgileri, Sistem İşletmeni / firma tanımı Detaylar penceresinde Genel başlığı altındaki ilgili alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Firma Adres Bilgileri
Firma Vergi Numarası
e-mail adresi: Firmanın kullandığı e-mail adresidir.
Kurum Tipi: Firma kurum tipinin belirlendiği alandır. Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi seçeneklerinin içerir. Kurum tipi zorunlu bir alandır.
NACE Kodu: Firmanın kullandığı NACA kodunun girildiği alandır. (Avrupa Standartlarında Endüstriyel Meslek Kodları)

Kurum tipi “Gerçek Kişi” olarak belirlendiğinde aşağıdaki bilgilerin girilmesi zorunludur:

Firma Faks No.
Firma E-Mail Adresi
İşveren Ad, Soyad, TC. Kimlik No.
Firma adres bilgileri
Firma Web Adresi
Firma NACE Kodu
Mali Müşavir Ad, Soyad
Mali Müşavir adres bilgileri
Mali Müşavir Faks No.
Mali Müşavir E-Mail Adresi
Sözleşme Açıklaması, Tipi, Tarihi, Numarası

Kurum tipi “Tüzel Kişi” olarak belirlendiğinde aşağıdaki bilgilerin girilmesi zorunludur:

Firma Vergi Numarası
Firma Faks No.
Firma E-Mail Adresi
Firma adres bilgileri
Firma Web Adresi
Firma NACE Kodu
Mali Müşavir Ad, Soyad
Mali Müşavir adres bilgileri
Mali Müşavir Faks No.
Mali Müşavir E-Mail Adresi
Sözleşme Açıklaması, Tipi, Tarihi, Numarası

E-Defterde kullanılacak Mali Müşavir bilgilerinin tanımlanması:

Programda xml formatında oluşturulan defterlerde (e-defterler) kullanıacak olan gerekli mali müşavir bilgileri, Sistem İşletmeni / firma tanımı Detaylar penceresinde Mali Müşavir başlığı altındaki ilgili alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Mali Müşavir Adres Bilgileri
Mali Müşavir İletişim Bilgileri
Vergi Numarası
Sözleşme: Firmanın anlaşma yaptığı mali müşavirin sözleşme bilgileri Sözleşme Açıklaması, Tipi, Sözleşme Tarihi ve Numarası alanlarından kaydedilir.

E-Defterlerin kaydedileceği Kataloğun belirlenmesi:

GİB’in istediği formatta oluşturulan xml formatındaki dosyaların (e-defterler) kaydedileceği katalog, programda Diğer İşlemler / Muhasebe Çalışma Bilgileri’nde yer alan E-Defter Kataloğu parametre satırında belirtilir.

E-defterlerin kaydedileceği katalogun adresi aşağıda belirtilmiştir:

Ürününüzün bulunduğu katalog à EDEFTER à e-Defter Paket à xml

Dosya Oluşturma Sırasında Yapılan Kontroller

Defter dosyaları oluşturulurken ay sırası ve durum kontrolleri yapılır. Örneğin, Ocak ayına ait yevmiye defteri oluşturulmadan Şubat ayına ait yevmiye defteri oluşturulamaz. Oluşturulmak istendiğinde kullanıcı uyarılır. Ocak ayına ait tüm defterlerin durumu “Onaylı / Berat / İndirildi” statüsüne geldikten sonra Şubat ayına ait defter dosyalarının oluşmasına izin verilir.

İsteğe bağlı parçalı defter oluşturulabilir. Bu, kıst dönemlerinde gereklidir. Yani Mart ayına ait defter dosyası önce 1-16 Mart, daha sonra 17-31 Mart tarihlerinde oluşturulabilir. Aynı aya ait aynı tarihlerde defter dosyası oluşturmaya izin verilmez. Yevmiye ve Defter-i Kebir form tanımlarında bulunan başlangıç tarihi alanı bir önceki formdaki bitiş tarihinden bir sonraki tarihe ayarlı olarak gelir ve değiştirilmesine izin verilmez. Bu kontrol aynı aya ait form eklenmek istendiğinde yapılır. Ayın son gününe ait bir form kaydı olduğu halde, aynı aya ait yeniden bir form kaydedilmek istediğinde ise uyarı verilir ve kaydın eklenmesine izin verilmez.

Bu şekilde oluşturulan kayıtlarda,

1-16 Mart arası 200 MB’dan büyükse parçalı defter oluşturulmalıdır.

1-16 Mart arası 200 MB’dan küçükse tek dosya oluşmalı fakat dosya parça numarası “0000” olmamalıdır. Çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan günleri için de ileride defter oluşturulacaktır.

İşyeri Bazında E-Defter

Firmanın e-defter kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-defter dosyalarının firma ya da işyeri bazında oluşturulacağı firma detaylarında Kontrol Tipi alanında belirlenir. E-Defter kullanıcısı olan firma tanımında e-defter dosyalarının işyeri bazında oluşturulacağı belirlenmişse, ilgili firmaya ait işyerlerinde “E-Defter Kullanıcısı” alanı işaretlenir. Gerekli adres bilgileri (farklı bir adres kullanılmayacaksa) İşyeri tanımında sol alt köşede bulunan “Adres bilgilerini firmadan kopyala” düğmesi kullanılarak kaydedilebilir. NACE Kodu, Web Adresi ve E-Mail Adresi alanları yine E-Defter kapsamında doldurulması gerekli alanlardır. Kurum Tipi alanında Gerçek Kişi seçildiğinde, e-defter dosyaları oluşturulurken Firma tanımları – İşveren Bilgileri sekmesinde girilen TC Kimlik No. bilgisi kullanılır. Eğer kurum tipi Tüzel Kişi ise, Vergi Dairesi ve Vergi Numarası alanlarının doldurulması zorunludur.

İşyeri Bazında E-Defter Dosyalarının Oluşturulurken…

Dosya oluşturma sırasında filtrelerde tek bir işyeri seçilir.. Kullanıcı her bir işyeri için ayrı kayıtlar açmak zorundadır. (Bu zorunluluk GIB’in işleyişiyle bağlantılıdır)

Dosyalar oluşturulurken lisans serverda işyerlerine ait VKN’ler sorgulanır ve e-defter lisansı olup olmadığı kontrol edilir. Şayet e-defter lisansı olmayan bir işyeri olursa, o işyerine ait dosya oluşturulmaz.

Not: E-defter işyeri bazında oluşturulacaksa, aynı aya ait birden fazla dosya oluşmasına izin verilir fakat, aynı aya ait aynı işyerine birden fazla kayıt oluşturulamaz.

Şubeli e-Defter

İşyeri bazında oluşturulan e-defterler için, aynı vergi kimlik numarasına sahip olan işyerlerini kendi içlerinde bir şube adı altında gruplamak ve e-Defter oluşturma ve beyan işlemini bu grup bazında gerçekleştirmek mümkündür. Aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerleri, işyeri tanımı e-devlet sekmesindeki Şube No ve Şube Adı alanında girilen şube altında gruplanır. Bu durumda şubenin bağlı olduğu firma, Firma Adı ve Firma Unvanı (zorunlu alanlar) alanlarından girilir.

Şubeli e-defter oluşturmak için öncelikle Logo E-Defter ana sayfasında “Şubeli” seçimi yapılır. Yevmiye Defteri veya Büyük Defter seçilir, Şubeli Defter bölümünden Vergi Numarası ve Şube Numarası girilir. Şube numarası belirtildiğinde bu şubeye bağlı olan işyerleri İşyeri alanında otomatik olarak listelenir. Diğer bilgiler tanımlandıktan sonra tanım kaydedilip defter beyanı aynı gruptaki işyerleri için aynı anda gerçekleştirilir.

Bir cevap yazın