Firma Çalışma Bilgileri

Firma Çalışma Bilgileri

Firma Çalışma Bilgileri , Program değişik alanlarda faaliyet gösteren firmaların taleplerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır ve çalışma sisteminde kullanıma göre değişiklikler yapılabilir.

Program bölümlerinin ne şekilde kullanılacağı ve işlemler için geçerli olması istenen bazı özellikler Çalışma Bilgileri menü seçenekleri ile belirlenir. Firmanın geneline ilişkin bazı parametreler ise Firma tanımlanırken kaydedilir. Bu parametrelerden bazıları bir kere belirlendikten sonra değiştirilemez. Firma geneli için geçerli olacak bu parametreler ise şunlardır:

Takvim Türü: Firmanın işlemlerde kullanacağı takvim türünü belirlemekte kullanılır.

Mali Yıl: Mali Çalışma yılını belirtir.

Veritabanı Dili: Programın çalışacağı veritabanı dilini belirtir.

Para Birimi: Firmanın yasal olarak işlemlerini yürütmek zorunda olduğu ana para birimidir. Döviz türleri listelenir ve seçilir.

KDV Yuvarlama: KDV tutarlarının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlamanın ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Yuvarlama Yok
  • Yakın Ana Birime
  • En Yakın Alt Birime

Dolaşımdaki En Küçük Alt Birime

Kullanılacak yuvarlama şekli seçilir.

Çalışma Günleri: Firmanın, haftanın hangi günlerinde çalıştığı, çalışma günleri alanında kaydedilir. Çalışılan günler işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak Cumartesi, Pazar dışında tüm günler işaretlidir. Ticari sistemde yapılan işlemlerde, çalışma günü kontrolleri burada işaretlenen günlere göre yapılır. Haftanın işaretli olmayan günlerinde yapılan işlemler kaydedilmez.

Ayrı Döviz Kurları Tablosu: Döviz Kur tablosunun kullanım şeklini belirtir. Birden fazla firma ile çalışılıyorsa döviz kur bilgileri iki şekilde tutulur ve izlenir. Şöyle ki;

Tanımlı tüm firmalar aynı kur bilgilerini kullanır.
Tanımlı her firma için kur bilgileri ayrı tutulur.

Tanımlı firmalar ayrı döviz kurları tablosunu kullanacaksa ilgili kutu işaretlenir.

Kayıt Bilgisi Zamanı Server’dan Alınsın: Programda eklenen kayıtların ne zaman eklendiği ve/veya değiştirildiği kayıtlar üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki Kayıt Bilgisi seçeneği ile izlenir. Kayıt bilgilerinin SQL Server/Oracle zaman bilgisi kullanılarak alınması için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

Kayıtlarda Revizyon Takibi: Revizyon takip özelliğinin kullanılması durumunda bu seçenek çalışma bilgilerinde yer alır. Kayıtlar için revizyon takibi yapılacaksa işaretlenmesi gerekir. Revizyon takibinin hangi kayıtlar için yapılacağı Kayıt Revizyon Takibi Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

Firma çalışma bilgileri “Kaydet” düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Bir cevap yazın