Firma Detay Bilgileri

Firma Detay Bilgileri

Firma tanım penceresinde Detaylar seçeneği ile firma adres bilgileri yanında müşavir bilgileri, çalışma bilgileri ve işveren bilgileri kaydedilir.

Firma Genel Bilgileri

Firma detayları penceresinde yer alan bu seçenek ile, Firmanın adres bilgileri cadde, sokak, kapı numarası, ilçe, şehir ve ülke ve posta kodu ilgili alanlara girilir. Burada verilen bilgiler KDV beyannamesi gibi resmi beyannameler ile fatura, dekont ve bordrolarda ilgili alanlara otomatik olarak aktarılacaktır.

Telefon ve Faks No: Firmanın telefon ve faks numaralarıdır.

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Vergi dairesi ve Vergi Numarası firmanın kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarasıdır. Fiş ve faturalara burada verilen bilgiler otomatik olarak aktarılır.

SSK No: Firmanın SSK numarasıdır.

Kayıt Numaralama Şablon Uzunluğu: Firmanın işlemlerinde kullanacağı kayıt numaralama şalonu uzunluğu öndeğeridir.

Web Adresi: Firmanın WEB adresi bu alanda belirtilir.

E-Defter Uygulaması için Gerekli Bilgiler:

Aşağıdaki alanlar, programda xml formatında oluşturulan defterlerde (e-defterler) kullanılacak olan bilgilerdir:

e-Mail Adresi: Firmanın kullandığı e-mail adresidir.

Kurum Tipi: Firma kurum tipinin belirlendiği alandır. Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi seçeneklerinin içerir.

NACE Kodu: Firmanın kullandığı NACA kodunun girildiği alandır. (Avrupa Standartlarında Endüstriyel Meslek Kodları)

E-Defter Kullanıcısı: Firmanın e-defter sistemini kullanacağı bu seçenek işaretlenerek belirlenir.

Kontrol Tipi: Firmanın e-defter kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-defter dosyalarının firma ya da işyeri bazında oluşturulacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. İşyeri Bazında ve Firma Bazında seçeneklerini içerir. “İşyeri Bazında” seçilirse, firmaya ait işyeri tanımlarında “E-Defter” kullanıcısı alanı işaretlenir ve ilgili alanlar doldurulur.

e-Fatura Kullanıcısı: Firmanın e-fatura sistemini kullanacağı bu alanda belirlenir. Firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, Vergi Numarası ve Ülke Kodu alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden firma tanımı kaydedilmeyecektir.

Firmanın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında “Firma Bazında” seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. “İşyeri Bazında” seçilirse bu alanlar firmaya ait ve e-fatura kullanıcısı olarak belirlenen işyerlerinin tamım kartlarında doldurulmalıdır.

Bir cevap yazın