Form Ba-Bs

Form Ba-Bs

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

17.08.2006 tarih ve 26262 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 362 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre, 2005 yılına ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs), 2006 yılı Eylül ayı içinde, 2006 yılı ve sonraki yıllara ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs) ise takip eden yılın Şubat ayı içinde verilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler, bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenleyeceklerdir.

Form Ba-Bs beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi amacıyla Logo programlarında şu şekilde bir düzenleme yapılmıştır.

Ana Kayıtlar / Muhasebe bölümü altına eklenen e-beyanname bölümünde FORM Ba ve FORM Bs seçimi yapılarak ekle denilirse form için gerekli bilgilerin doldurulacağı ekran görüntülenir. Bu ekran 3 bölümlerden oluşur. Genel Bilgiler ve Düzenleme Bilgileri bölümlerinde forma basılacak metin bilgiler girilir. Form Ba ya da Bs kısımları ise beyan edilecek kayıtları gösteren alanlardır.

Form Ba/Bs alanlarında iki şekilde bilgi girilebilir. Birincisi “Veri Al” butonu ile bilgilerin otomatik getirilmesidir. Bu durumda program muhasebe parametrelerinde girilen FORM B Limiti tutarı üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına aktarılır. İkinci olarak manuel olarak form sayfasına bilgiler girilebilir. Her iki durumda da form kaydedildiğinde bilgiler saklanacaktır.

Kaydedilen form üzerinde  “XML” seçilirse Muhasebe Çalışma Bilgileri’nde girilen “e-beyanname Kataloğu” na xml dosyası aktarılır. Parametreye katalog bilgisi girilmemişse xml dosya programın yüklü olduğu katalogda oluşturulacaktır. Bu, elektronik ortamda gönderimi yapılacak olan dosyadır.

Yeni çıkan tebliğ gereği FormBa ve FormBs’nin aylık olarak alınabilmesi gerekmektedir.Bu doğrultuda  e-beyannameler  aylık olarak da alınabilir.

Mevcut formun genel bilgiler bölümünde yer alan dönem tipi seçeneklerinde aylık bilgisi de yer almaktadır. Burada seçilecek dönem tipine göre beyanname alınabilecektir. Dönem tipinde aylık bilgisinin seçilmesi ile birlikte ay bilgisinde yer alan combo box etkin hale dönüşecek ve beyannamenin verileceği ay seçilebilecektir.

Beyannamenin hazırlanması aşamasında veri al seçeneği ile bilgilerin taranmasının sağlandığı filtre seçeneklerinde  işyeri, bölüm, fatura özel kodu, cari hesap fiş özel kodu yer almaktadır. Böylece istenilen işyerine belirlenen özel kodlu hareketler doğrultusunda e-beyannameler hazırlanır.

Kasadan Kesilen Serbest Meslek Makbuzları

Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarının Form Ba- Bs ye aktarılması mümkündür. Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarında Vergi Kimlik-T.C Kimlik No alanları yer alır.  Burada girilen bilgiler doğrultusunda değerlerin beyannameye aktarılması mümkündür. Bu şekilde kaydedilmiş olan serbest meslek makbuzları beyannameye tutar olarak yansıyacaktır.

İadelerin Form Ba-Bs ye Yansıtılması

İadelerin Form Ba- Bs ye yansıtılmasında mevzuat l yorum  farklılıklarından kaynaklanan soruların ortadan kaldırılması amaçlanarak yeni hesaplama filtresi eklenmiştir.

Form Ba-Bs penceresinde “Veri Al” seçeneği tıklandığında açılan fitreler arasında İadeler seçeneği yer almaktadır. İadeler filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Birlikte Değerlendirilsin
  • Ayrı Değerlendirilsin

Birlikte Değerlendirilsin: Alınan beyanname türüne göre o beyannameye yansıyan alım-satış iadelerin genel olarak 8000 limitine tabi tutulmasını amaçlamaktadır.

Aylık beyanname limiti olan 8000 TL baz alınarak ilgili beyannameye yansıyan tüm hareketlerin iadelerde dahil toplamının limit kontrolüne tabi tutulmasıdır.

Örnek: Form Bs alınırken bu beyannameye yansıyacak olan alım iade faturaları ile aynı cariye ait satış toplamları 8000 limit kontrolüne tabi tutulup limit üzerindeki tutar satır olarak beyannameye yansırken, limitin altındaki tutarlar toplamı diğer mal-hizmet bedeli kutusunda yer almaktadır.

Ayrı Değerlendirilsin: Şu an mevcut sistemimizde çalışan yapıyı içermektedir. Yani iadeler kendi içlerinde 8000 TL limit kontrolüne tabi tutularak beyannameye yansımaktadır.

Şahıs şirketlerinin TC Kimlik Numaralarına Göre Listelenmesi

Şahıs şirketlerinin Form Ba-Bs beyanlarında TC Kimlik numarasına göre listelenebilmesi mümkündür. Bu düzenleme doğrultusunda programda yer alan cari hesap kartlarının ticari bilgiler sayfasında TC Kimlik numarası ve Vergi kimlik numarası alanları yer almaktadır. Şahıs şirketleri vergi kimlik numarası yerine TC kimlik numarası ile beyannamelerde listelendiğinden cari hesap kartı içerisinde bu ayrımın yapılabilmesi mümkün olacaktır.

Şahıs şirketi check işareti atıldığı durumda TC Kimlik numarası alanı aktif hale gelecek buraya veri girişi yapılabilecektir. Bu durumda vergi kimlik numarası alanı kapalı olup değiştirilemeyecektir.

Form Ba Bs üzerinden veri al işlemi yapıldığında da TC kimlik numarası alanı dolu gelecektir.

Kasadan kesilen serbest meslek makbuzları içinde aynı şekilde şahıs şirketi seçeneği eklenmiş olup burada da seçime göre listeleme yapılmaktadır.

Beyanname alındığında şahıs şirketleri için eklenen TC Kimlik Numarası alanında bilgi listelenirken, vergi kimlik numarasına göre takip edilen cari hesaplara ait satırların vergi kimlik numarası alanlarında bilgi listelenmektedir. Yine cari hesap kartında girilmiş olan ülke bilgisi beyanname satırlarına taşınmaktadır.

01 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere Form Ba Bs de aylık limit 5000 TL olarak belirlenmiştir. Beyanname limiti parametrik olarak belirlenebilmektedir.

Bir cevap yazın