Geri Ödeme Planı Bilgileri

Geri Ödeme Planı

Kredi Kartı türündeki banka hesabı üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Geri Ödeme Planı -ları, kredi kartı slipleri sonucunda oluşan bankadan yapılacak tahsilatların; tarihlerinin, banka tarafından kesilecek hizmet komisyonunun oranı ve puan uygulaması karşılığı (kredi kartı slibinde seçilmişse) banka tarafından yapılacak kesinti oranı tanımlanır.

Geri ödeme planı ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Plan Kodu: Geri ödeme planı kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması: Geri ödeme planının adı ya da açıklamasıdır.

Geri Ödeme Günleri: Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde geri ödemelerin yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Geri ödemeler için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır. 

Geri ödeme tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek geri ödeme günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Geri ödeme tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır.

Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod: Geri ödeme planlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Geri ödeme plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve banka hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Öndeğer: İşlemlerde öndeğer olarak kullanılacak geri ödeme planını belirtmek için kullanılan alandır. Bu alan işaretlendiğinde, kredi kartı ile yapılan alım / satış işlemlerinde ve kredi kartı fişlerinde ödeme işlemleri penceresinde geri ödeme planının ait olduğu kredi kartı hesabı seçildiğinde bu geri ödeme planı satırlara otomatik olarak aktarılır. (Not: Kredi Kartı Fişi’nde tutar ve banka bilgisi değiştiğinde, ilgili ödeme planı satırları tekrar hesaplanır)

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Geri ödeme planının geçerlilik tarihini gösteren alanlardır. Bu alana öndeğer olarak sistemin tarihi gelir ancak istendiğinde değiştirilir.

Geri Ödeme Planı Satır Bilgileri: Geri ödemelerin neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Böylece borç takip sisteminin kullanımında, ödemelerin kontrolünde zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır

Formül: Geri ödemelerin ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı bu alanda belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar “…” düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler matematiksel işlemler ve fonksiyonların birlikte kullanımı ile formüllendirilir. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.

Koşul: Geri ödeme planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.

İndirim: Satırdaki hareket için vaktinden önce yapılan geri ödemelerde geçerli olacak indirim yüzdesidir.

Tarihler: Geri ödeme planı satırındaki ödeme ya da tahsilatın tarihi gün, ay, yıl kolonlarında kaydedilir.

Yuvarlama Tabanı: Satırda planlanan geri ödeme sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Hizmet Komisyonu: Çalışılan bankanın uyguladığı hizmet komisyon oranıdır. Bu alan Tutar hesaplama alanında, “banka komisyon oranları dahil” ya da “Yalnız hizmet komisyonları dahil” seçimi yapıldığında aktif hale gelir.

Puan Komisyonu: Çalışılan bankanın uyguladığı puan komisyon oranıdır. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, “banka komisyon oranları dahil” ya da “Yalnız puan komisyonları dahil” seçimi yapıldığında aktif hale gelir.

Vade Farkı Komisyonu: Çalışılan bankanın geri ödemelerde uyguladığı vade farkı komisyonudur. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, “vade farkı komisyonu dahil” seçimi yapıldığında aktif hale gelir.

Tutar Hesaplama: Tutar hesaplamalarının neye göre yapılacağının belirlendiği alandır. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • brüt
  • vade farkı komisyonu dahil
  • banka komisyon oranları dahil
  • yalnız puan komisyonları dahil
  • yalnız hizmet komisyonları dahil

Tutar hesaplama alanında yapılan seçime göre hizmet/puan/vade farkı komisyonu alanlarına bilgi girilir.

Geri Ödeme Günü: Geri ödeme günü girilir.

Geri Ödeme Ayı: Geri ödeme ayının girildiği alandır.

Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Fatura Çalışma Bilgilerinde Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır.

Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra “Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula” parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri “Evet” ise, ödeme tipi “kredi kartı” olan ve “geri ödeme planı” seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır.

Bu parametrenin “Hayır” olması durumunda Kredi kartları ile yapılan ödemelerde kullanılacak ödeme planı Ödeme fiş ve faturalarda Ödeme İşlemleri penceresinde ödeme tipi kredi kartı olan satırlarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Geri Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır.

Bir cevap yazın