Hesap Toplamları

Cari hesaplara fiş kesilirken birtakım kontroller yapılır. Eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş kaydedilmez. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi, (kart üzerinde ve cari hesaplar listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) Hesap Toplamları seçeneği ile incelenir. Böylece cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek ve karar vermek kolaylaşır.

Hesap toplamlarının hangi koşullarda alınacağı, cari hesap hareketleri filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Cari Hesap Toplamı: Bu satırda cari hesaba ait fatura, çek/senet, banka havaleleri ve cari hesap fişlerinden gelen borç, alacak ve bakiye bilgileri yer alır.

Faturalanmamış İrsaliyeler: Bu satırda borç, alacak ve bakiye toplamları ile izlenir. Faturalanmamış çıkış irsaliyeleri borç, giriş irsaliyeleri alacak, fark tutarı ise bakiye alanında görüntülenir.

Toplam: Bu satırda ilgili cari hesaba ait kart rakamları ile faturalanmamış irsaliyelerin toplam bilgileri yer alır.

Siparişler: Bu satırda bekleyen ve sevkedilen siparişlerin toplam tutarları izlenir. Satış  siparişleri borç alanında, verilen siparişler alacak alanında yer alır.

Bekleyen Siparişler satırında, alınan ve verilen siparişlere ait bekleyen tutarlar izlenir. Satış siparişlerinin bekleyen tutarı borç alanında, satınalma siparişlerinin bekleyen tutarı alacak alanında aradaki fark ise bakiye alanında görüntülenir.

Sevkedilen Siparişler: Bu satırda alınan ve verilen siparişlere ait sevkedilen tutarlar izlenir. Satış siparişlerinin sevkedilen tutarı borç alanında, verilen siparişlerin sevkedilen tutarı alacak alanında, aradaki fark ise bakiye alanında görüntülenir.

Genel Toplam: Bu satırda cari hesap kart rakamları, faturalanmamış irsaliyeler ve bekleyen siparişlerin toplam tutarları yer alır.

Cari hesap toplamları yerel para birimi yanında işlem dövizi tutarları ile de alınabilir.

İşlem Dövizi ile Hesap Toplamları: Cari hesabın son bakiye toplamlarını işlem dövizi üzerinden almak için, İşlem Dövizi düğmesi tıklanır. Döviz Türü alanında ise işlem döviz türü seçilir. Seçilen döviz türü üzerinden hesaplanan toplamlar ilgili satırlarda listelenir.

“Devam” düğmesi tıklandığında Hesap Toplamları penceresi ekrana gelir. Hesap toplamları penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında cari hesaba ait faturalanmamış irsaliye ve sipariş hareketlerine ait toplamlar ayrı birer satır olarak yer alır.

Bir cevap yazın