Kesin Mizan

Kesin Mizan

403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için “Kesin Mizan Bildirimi”nin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.

Kesin Mizan, Ana Kayıtlar modülü / Muhasebe / E-Beyannameler başlığı altında yer almaktadır.

Kesin Mizan üç başlıktan oluşmaktadır:

 • Genel Bilgiler
 • Kesin Mizan
 • Düzenleme Bilgileri

Genel Bilgiler başlığında beyannamenin dönem tipinin belirlendiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgiler girilmektedir. Kesin mizan yıllık ya da 12 Aylık Özel Hesap dönemine göre verilmektedir.

Kesin Mizan başlığında ise mizanı oluşturacak hesaplar listelenmektedir. Tebliğe göre üçlü kod defteri hesapları kullanılmakta olup, “Tekli” ya da “ikili” kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

Kesin mizan penceresi Hesap Kodu, Hesap Açıklaması, Dahil Edilecek Hesaplar, Borç Toplamı, Alacak Toplamı, Borç Kalanı ve Alacak Kalanı kolonlarından oluşmaktadır.

Dahil Edilecek Hesaplar bölümünde ilgili hesabın toplamına dahil edilmesi istenen hesap kodları noktalı virgül ile ayrılarak yazılmalıdır.

Kesin mizan penceresinde “veri al” seçeneği ile mizanı oluşturan hesaplara ait değerler listelenmektedir.

Bu ekranda sol alt köşede yer alan excel düğmesi ile kesin mizan bilgilerinin excele aktarımı yapılabilmektedir.

Düzenleme Bilgileri başlığında da Beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen ve beyannameyi gönderen müşavir bilgileri girilmektedir.

Kesin mizan hazırlanıp kaydedildikten sonra üzerinde F9 menüsündeki “ XML Dosyası Oluştur “ seçeneği ile xml dosyası olarak kaydedilir. Bu dosya BDP (Beyanname Düzenleme Programı) de açılabilir.

BDP programında gerekli kontrol ve düzenlemeler yapıldıktan sonra paket oluşturulup internet sayfasından kullanıcı adı ve şifre girişi yapılarak gönderilir.

KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller verilmiştir.

 • Bir hesap kodu için Borç Kalanı sütunu x ile işaretlenmişse o hesabın Borç Kalanı vermesine izin verilmeyecektir (Borç Kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır).
 • Alacak Kalanı sütunu x ile işaretlenmişse o hesabın Alacak Kalanı vermesine izin verilmeyecektir (Alacak Kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır).
 • Eğer bir hesap için hem Borç Kalanı hem de Alacak Kalanı sütunları x ile işaretlenmişse o hesabın Borç Toplamı ve Alacak Toplamı alanlarının değerlerinin eşit olarak girilmiş olması (hesabın kapatılmış olması) istenecektir.
 • İstisna olarak 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına ait sütunlar x ile işaretlenmemiştir.

Tüm bu kontroller BDP programında açılan xml dosyasının kaydedilmesi sırasında yapılır.

KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

BORÇ KALANI

ALACAK KALANI

100

KASA

 

 

 

x

101

ALINAN ÇEKLER

 

 

 

x

102

BANKALAR

 

 

 

x

103

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

 

 

x

 

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

 

 

 

x

110

HİSSE SENETLERİ

 

 

 

x

111

ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

 

 

 

x

112

KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI

 

 

 

x

118

DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

 

 

x

119

MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-)

 

 

x

 

120

ALICILAR

 

 

 

x

121

ALACAK SENETLERİ

 

 

 

x

122

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

x

 

124

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

 

 

x

 

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

 

x

127

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

 

 

 

x

128

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

 

 

 

x

129

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

 

 

x

 

131

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

x

132

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

 

 

 

x

133

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

x

135

PERSONELDEN ALACAKLAR

 

 

 

x

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

 

 

x

137

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

 

 

x

 

138

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

 

 

 

x

139

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-)

 

 

x

 

150

İLK MADDE VE MALZEME

 

 

 

x

151

YARI MAMULLER – ÜRETİM

 

 

 

x

152

MAMULLER

 

 

 

x

153

TİCARİ MALLAR

 

 

 

x

157

DİĞER STOKLAR

 

 

 

x

158

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)

 

 

x

 

159

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

 

 

 

x

170

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

171

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

172

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

173

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

174

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

175

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

176

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

177

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

178

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

 

 

 

x

179

TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

x

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

 

 

 

x

181

GELİR TAHAKKUKLARI

 

 

 

x

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

 

 

 

x

191

İNDİRİLECEK KDV

 

 

 

x

192

DİĞER KDV

 

 

 

x

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

 

 

 

x

195

İŞ AVANSLARI

 

 

 

x

196

PERSONEL AVANSLARI

 

 

 

x

197

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

 

 

 

x

198

DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

 

 

 

x

199

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)

 

 

x

 

220

ALICILAR

 

 

 

x

221

ALACAK SENETLERİ

 

 

 

x

222

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

x

 

224

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

 

 

x

 

226

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

 

x

229

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

 

 

x

 

231

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

x

232

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

 

 

 

x

233

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

x

235

PERSONELDEN ALACAKLAR

 

 

 

x

236

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

 

 

x

237

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

 

 

x

 

239

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)

 

 

x

 

240

BAĞLI MENKUL KIYMETLER

 

 

 

x

241

BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-)

 

 

x

 

242

İŞTİRAKLER

 

 

 

x

243

İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)

 

 

x

 

244

İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-)

 

 

x

 

245

BAĞLI ORTAKLIKLAR

 

 

 

x

246

BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-)

 

 

x

 

247

BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)

 

 

x

 

248

DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

 

 

 

x

249

DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)

 

 

x

 

250

ARAZİ VE ARSALAR

 

 

 

x

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

 

 

 

x

252

BİNALAR

 

 

 

x

253

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

 

 

 

x

254

TAŞITLAR

 

 

 

x

255

DEMİRBAŞLAR

 

 

 

x

256

DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

 

 

x

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

x

 

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

 

 

 

x

259

VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

x

260

HAKLAR

 

 

 

x

261

ŞEREFİYE

 

 

 

x

262

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.

 

 

 

x

263

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.

 

 

 

x

264

ÖZEL MALİYETLER

 

 

 

x

267

DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.

 

 

 

x

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

x

 

269

VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

x

271

ARAMA GİDERLERİ

 

 

 

x

272

HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.

 

 

 

x

277

DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.

 

 

 

x

278

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI

 

 

x

 

279

VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

x

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

 

 

 

x

281

GELİR TAAHHUKLARI

 

 

 

x

291

GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV

 

 

 

x

292

DİĞER KDV

 

 

 

x

293

GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.

 

 

 

x

294

ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.

 

 

 

x

295

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

 

 

 

x

297

DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

 

 

 

x

298

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)

 

 

x

 

299

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

x

 

300

BANKA KREDİLERİ

 

 

x

 

301

FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR

 

 

x

 

302

ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)

 

 

 

x

303

UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ

 

 

x

 

304

TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.

 

 

x

 

305

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

 

 

x

 

306

ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.

 

 

x

 

308

MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)

 

 

 

x

309

DİĞER MALİ BORÇLAR

 

 

x

 

320

SATICILAR

 

 

x

 

321

BORÇ SENETLERİ

 

 

x

 

322

BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

 

x

326

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

x

 

329

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

 

x

 

331

ORTAKLARA BORÇLAR

 

 

x

 

332

İŞTİRAKLERE BORÇLAR

 

 

x

 

333

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

 

 

x

 

335

PERSONELE BORÇLAR

 

 

x

 

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

 

x

 

337

DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)

 

 

 

x

340

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

 

 

x

 

349

ALINAN DİĞER AVANSLAR

 

 

x

 

350

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

351

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

352

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

353

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

354

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

355

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

356

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

357

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

358

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

 

 

x

 

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

 

 

x

 

361

ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ

 

 

x

 

368

VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK

 

 

x

 

369

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 

x

 

370

DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.

 

 

x

 

371

DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ YÜK (-)

 

 

 

x

372

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 

 

x

 

373

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

 

x

 

379

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

 

x

 

380

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

 

 

x

 

381

GİDER TAHAKKUKLARI

 

 

x

 

391

HESAPLANAN KDV

 

 

x

 

392

DİĞER KDV

 

 

x

 

393

MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

 

 

x

 

397

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

 

 

x

 

399

DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR

 

 

x

 

400

BANKA KREDİLERİ

 

 

x

 

401

FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR

 

 

x

 

402

ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)

 

 

 

x

405

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

 

 

x

 

407

ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET.

 

 

x

 

408

MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-)

 

 

 

x

409

DİĞER MALİ BORÇLAR

 

 

x

 

420

SATICILAR

 

 

x

 

421

BORÇ SENETLERİ

 

 

x

 

422

BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

 

x

426

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

x

 

429

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

 

x

 

431

ORTAKLARA BORÇLAR

 

 

x

 

432

İŞTİRAKLERE BORÇLAR

 

 

x

 

433

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

 

 

x

 

436

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

 

x

 

437

DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-)

 

 

 

x

438

KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ

 

 

x

 

440

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

 

 

x

 

449

ALINAN DİĞER AVANSLAR

 

 

x

 

472

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 

 

x

 

479

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.

 

 

x

 

480

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

 

 

x

 

481

GİDER TAHAKKUKLARI

 

 

x

 

492

GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV

 

 

x

 

493

TESİSE KATILMA PAYLARI

 

 

x

 

499

Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR

 

 

x

 

500

SERMAYE

 

 

x

 

501

ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

 

 

 

x

502

SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI

 

 

x

 

503

SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-)

 

 

 

x

520

HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ

 

 

x

 

521

HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

 

 

x

 

522

M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.

 

 

x

 

523

İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART.

 

 

x

 

529

DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

 

x

 

540

YASAL YEDEKLER

 

 

x

 

541

STATÜ YEDEKLERİ

 

 

x

 

542

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

 

 

x

 

548

DİĞER KAR YEDEKLERİ

 

 

x

 

549

ÖZEL FONLAR

 

 

x

 

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

 

 

x

 

580

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

 

 

 

x

590

DÖNEM NET KARI

 

 

x

 

591

DÖNEM NET ZARARI (-)

 

 

 

x

600

YURT İÇİ SATIŞLAR

 

 

x

x

601

YURT DIŞI SATIŞLAR

 

 

x

x

602

DİĞER GELİRLER

 

 

x

x

610

SATIŞTAN İADELER (-)

 

 

x

x

611

SATIŞ İSKONTOLARI (-)

 

 

x

x

612

DİĞER İNDİRİMLER (-)

 

 

x

x

620

SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)

 

 

x

x

621

SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-)

 

 

x

x

622

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

 

 

x

x

623

DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 

 

x

x

630

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-)

 

 

x

x

631

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-)

 

 

x

x

632

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

 

 

x

x

640

İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.

 

 

x

x

641

BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ

 

 

x

x

642

FAİZ GELİRLERİ

 

 

x

x

643

KOMİSYON GELİRLERİ

 

 

x

x

644

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

 

 

x

x

645

MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI

 

 

x

x

646

KAMBİYO KARLARI

 

 

x

x

647

REESKONT FAİZ GELİRLERİ

 

 

x

x

648

ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI

 

 

x

x

649

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

 

 

x

x

653

KOMİSYON GİDERLERİ (-)

 

 

x

x

654

KARŞILIK GİDERLERİ (-)

 

 

x

x

655

MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)

 

 

x

x

656

KAMBİYO ZARARLARI (-)

 

 

x

x

657

REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

 

 

x

x

658

ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-)

 

 

x

x

659

DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

 

 

x

x

660

KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

 

 

x

x

661

UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

 

 

x

x

671

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

 

 

x

x

679

DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

 

x

x

680

ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-)

 

 

x

x

681

ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-)

 

 

x

x

689

DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)

 

 

x

x

690

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

 

 

 

691

D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)

 

 

x

x

692

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 

 

x

x

697

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

 

 

x

x

698

ENFLASYON DÜZELTME HESABI

 

 

x

x

700

MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS

 

 

x

x

701

MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS

 

 

x

x

710

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD

 

 

x

x

711

DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.

 

 

x

x

712

DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİYAT FARKI

 

 

x

x

713

DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.

 

 

x

x

720

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

 

 

x

x

721

DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.

 

 

x

x

722

DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

 

 

x

x

723

DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI

 

 

x

x

730

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

 

 

x

x

731

GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.

 

 

x

x

732

GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.

 

 

x

x

733

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK

 

 

x

x

734

GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK.

 

 

x

x

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 

 

x

x

741

HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.

 

 

x

x

742

HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI

 

 

x

x

750

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.

 

 

x

x

751

ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI

 

 

x

x

752

ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI

 

 

x

x

760

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

 

 

x

x

761

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS

 

 

x

x

762

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI

 

 

x

x

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

 

x

x

771

GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI

 

 

x

x

772

GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS.

 

 

x

x

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

 

 

x

x

781

FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

 

x

x

782

FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

 

 

x

x

790

İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

 

 

x

x

791

İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

 

 

x

x

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

 

 

x

x

793

DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER

 

 

x

x

794

ÇEŞİTLİ GİDERLER

 

 

x

x

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

 

 

x

x

796

AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.

 

 

x

x

797

FİNANSMAN GİDERLERİ

 

 

x

x

798

GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.

 

 

x

x

799

ÜRETİM MALİYET HESABI

 

 

x

x

403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için “Kesin Mizan Bildirimi”nin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.

Kesin Mizan, Ana Kayıtlar modülü / Muhasebe / E-Beyannameler başlığı altında yer almaktadır.

Kesin Mizan üç başlıktan oluşmaktadır:

 • Genel Bilgiler
 • Kesin Mizan
 • Düzenleme Bilgileri

Genel Bilgiler başlığında beyannamenin dönem tipinin belirlendiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgiler girilmektedir. Kesin mizan yıllık ya da 12 Aylık Özel Hesap dönemine göre verilmektedir.

Kesin Mizan başlığında ise mizanı oluşturacak hesaplar listelenmektedir. Tebliğe göre üçlü kod defteri hesapları kullanılmakta olup, “Tekli” ya da “ikili” kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

Kesin mizan penceresi Hesap Kodu, Hesap Açıklaması, Dahil Edilecek Hesaplar, Borç Toplamı, Alacak Toplamı, Borç Kalanı ve Alacak Kalanı kolonlarından oluşmaktadır.

Dahil Edilecek Hesaplar bölümünde ilgili hesabın toplamına dahil edilmesi istenen hesap kodları noktalı virgül ile ayrılarak yazılmalıdır.

Kesin mizan penceresinde “veri al” seçeneği ile mizanı oluşturan hesaplara ait değerler listelenmektedir.

Bu ekranda sol alt köşede yer alan excel düğmesi ile kesin mizan bilgilerinin excele aktarımı yapılabilmektedir.

Düzenleme Bilgileri başlığında da Beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen ve beyannameyi gönderen müşavir bilgileri girilmektedir.

Kesin mizan hazırlanıp kaydedildikten sonra üzerinde F9 menüsündeki “ XML Dosyası Oluştur “ seçeneği ile xml dosyası olarak kaydedilir. Bu dosya BDP (Beyanname Düzenleme Programı) de açılabilir.

BDP programında gerekli kontrol ve düzenlemeler yapıldıktan sonra paket oluşturulup internet sayfasından kullanıcı adı ve şifre girişi yapılarak gönderilir.

KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller verilmiştir.

 • Bir hesap kodu için Borç Kalanı sütunu x ile işaretlenmişse o hesabın Borç Kalanı vermesine izin verilmeyecektir (Borç Kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır).
 • Alacak Kalanı sütunu x ile işaretlenmişse o hesabın Alacak Kalanı vermesine izin verilmeyecektir (Alacak Kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır).
 • Eğer bir hesap için hem Borç Kalanı hem de Alacak Kalanı sütunları x ile işaretlenmişse o hesabın Borç Toplamı ve Alacak Toplamı alanlarının değerlerinin eşit olarak girilmiş olması (hesabın kapatılmış olması) istenecektir.
 • İstisna olarak 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına ait sütunlar x ile işaretlenmemiştir.

Tüm bu kontroller BDP programında açılan xml dosyasının kaydedilmesi sırasında yapılır.

KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

BORÇ KALANI

ALACAK KALANI

100

KASA

 

 

 

x

101

ALINAN ÇEKLER

 

 

 

x

102

BANKALAR

 

 

 

x

103

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

 

 

x

 

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

 

 

 

x

110

HİSSE SENETLERİ

 

 

 

x

111

ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

 

 

 

x

112

KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI

 

 

 

x

118

DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

 

 

x

119

MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-)

 

 

x

 

120

ALICILAR

 

 

 

x

121

ALACAK SENETLERİ

 

 

 

x

122

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

x

 

124

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

 

 

x

 

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

 

x

127

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

 

 

 

x

128

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

 

 

 

x

129

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

 

 

x

 

131

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

x

132

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

 

 

 

x

133

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

x

135

PERSONELDEN ALACAKLAR

 

 

 

x

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

 

 

x

137

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

 

 

x

 

138

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

 

 

 

x

139

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-)

 

 

x

 

150

İLK MADDE VE MALZEME

 

 

 

x

151

YARI MAMULLER – ÜRETİM

 

 

 

x

152

MAMULLER

 

 

 

x

153

TİCARİ MALLAR

 

 

 

x

157

DİĞER STOKLAR

 

 

 

x

158

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)

 

 

x

 

159

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

 

 

 

x

170

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

171

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

172

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

173

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

174

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

175

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

176

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

177

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

x

178

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

 

 

 

x

179

TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

x

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

 

 

 

x

181

GELİR TAHAKKUKLARI

 

 

 

x

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

 

 

 

x

191

İNDİRİLECEK KDV

 

 

 

x

192

DİĞER KDV

 

 

 

x

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

 

 

 

x

195

İŞ AVANSLARI

 

 

 

x

196

PERSONEL AVANSLARI

 

 

 

x

197

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

 

 

 

x

198

DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

 

 

 

x

199

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)

 

 

x

 

220

ALICILAR

 

 

 

x

221

ALACAK SENETLERİ

 

 

 

x

222

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

x

 

224

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

 

 

x

 

226

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

 

x

229

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

 

 

x

 

231

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

x

232

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

 

 

 

x

233

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

x

235

PERSONELDEN ALACAKLAR

 

 

 

x

236

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

 

 

x

237

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

 

 

x

 

239

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)

 

 

x

 

240

BAĞLI MENKUL KIYMETLER

 

 

 

x

241

BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-)

 

 

x

 

242

İŞTİRAKLER

 

 

 

x

243

İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)

 

 

x

 

244

İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-)

 

 

x

 

245

BAĞLI ORTAKLIKLAR

 

 

 

x

246

BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-)

 

 

x

 

247

BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)

 

 

x

 

248

DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

 

 

 

x

249

DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)

 

 

x

 

250

ARAZİ VE ARSALAR

 

 

 

x

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

 

 

 

x

252

BİNALAR

 

 

 

x

253

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

 

 

 

x

254

TAŞITLAR

 

 

 

x

255

DEMİRBAŞLAR

 

 

 

x

256

DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

 

 

x

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

x

 

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

 

 

 

x

259

VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

x

260

HAKLAR

 

 

 

x

261

ŞEREFİYE

 

 

 

x

262

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.

 

 

 

x

263

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.

 

 

 

x

264

ÖZEL MALİYETLER

 

 

 

x

267

DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.

 

 

 

x

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

x

 

269

VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

x

271

ARAMA GİDERLERİ

 

 

 

x

272

HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.

 

 

 

x

277

DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.

 

 

 

x

278

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI

 

 

x

 

279

VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

x

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

 

 

 

x

281

GELİR TAAHHUKLARI

 

 

 

x

291

GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV

 

 

 

x

292

DİĞER KDV

 

 

 

x

293

GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.

 

 

 

x

294

ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.

 

 

 

x

295

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

 

 

 

x

297

DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

 

 

 

x

298

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)

 

 

x

 

299

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

x

 

300

BANKA KREDİLERİ

 

 

x

 

301

FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR

 

 

x

 

302

ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)

 

 

 

x

303

UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ

 

 

x

 

304

TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.

 

 

x

 

305

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

 

 

x

 

306

ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.

 

 

x

 

308

MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)

 

 

 

x

309

DİĞER MALİ BORÇLAR

 

 

x

 

320

SATICILAR

 

 

x

 

321

BORÇ SENETLERİ

 

 

x

 

322

BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

 

x

326

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

x

 

329

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

 

x

 

331

ORTAKLARA BORÇLAR

 

 

x

 

332

İŞTİRAKLERE BORÇLAR

 

 

x

 

333

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

 

 

x

 

335

PERSONELE BORÇLAR

 

 

x

 

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

 

x

 

337

DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)

 

 

 

x

340

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

 

 

x

 

349

ALINAN DİĞER AVANSLAR

 

 

x

 

350

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

351

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

352

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

353

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

354

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

355

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

356

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

357

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

x

 

358

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

 

 

x

 

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

 

 

x

 

361

ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ

 

 

x

 

368

VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK

 

 

x

 

369

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 

x

 

370

DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.

 

 

x

 

371

DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ YÜK (-)

 

 

 

x

372

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 

 

x

 

373

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

 

x

 

379

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

 

x

 

380

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

 

 

x

 

381

GİDER TAHAKKUKLARI

 

 

x

 

391

HESAPLANAN KDV

 

 

x

 

392

DİĞER KDV

 

 

x

 

393

MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

 

 

x

 

397

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

 

 

x

 

399

DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR

 

 

x

 

400

BANKA KREDİLERİ

 

 

x

 

401

FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR

 

 

x

 

402

ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)

 

 

 

x

405

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

 

 

x

 

407

ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET.

 

 

x

 

408

MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-)

 

 

 

x

409

DİĞER MALİ BORÇLAR

 

 

x

 

420

SATICILAR

 

 

x

 

421

BORÇ SENETLERİ

 

 

x

 

422

BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

 

x

426

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

x

 

429

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

 

x

 

431

ORTAKLARA BORÇLAR

 

 

x

 

432

İŞTİRAKLERE BORÇLAR

 

 

x

 

433

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

 

 

x

 

436

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

 

x

 

437

DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-)

 

 

 

x

438

KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ

 

 

x

 

440

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

 

 

x

 

449

ALINAN DİĞER AVANSLAR

 

 

x

 

472

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 

 

x

 

479

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.

 

 

x

 

480

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

 

 

x

 

481

GİDER TAHAKKUKLARI

 

 

x

 

492

GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV

 

 

x

 

493

TESİSE KATILMA PAYLARI

 

 

x

 

499

Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR

 

 

x

 

500

SERMAYE

 

 

x

 

501

ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

 

 

 

x

502

SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI

 

 

x

 

503

SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-)

 

 

 

x

520

HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ

 

 

x

 

521

HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

 

 

x

 

522

M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.

 

 

x

 

523

İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART.

 

 

x

 

529

DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

 

x

 

540

YASAL YEDEKLER

 

 

x

 

541

STATÜ YEDEKLERİ

 

 

x

 

542

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

 

 

x

 

548

DİĞER KAR YEDEKLERİ

 

 

x

 

549

ÖZEL FONLAR

 

 

x

 

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

 

 

x

 

580

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

 

 

 

x

590

DÖNEM NET KARI

 

 

x

 

591

DÖNEM NET ZARARI (-)

 

 

 

x

600

YURT İÇİ SATIŞLAR

 

 

x

x

601

YURT DIŞI SATIŞLAR

 

 

x

x

602

DİĞER GELİRLER

 

 

x

x

610

SATIŞTAN İADELER (-)

 

 

x

x

611

SATIŞ İSKONTOLARI (-)

 

 

x

x

612

DİĞER İNDİRİMLER (-)

 

 

x

x

620

SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)

 

 

x

x

621

SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-)

 

 

x

x

622

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

 

 

x

x

623

DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 

 

x

x

630

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-)

 

 

x

x

631

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-)

 

 

x

x

632

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

 

 

x

x

640

İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.

 

 

x

x

641

BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ

 

 

x

x

642

FAİZ GELİRLERİ

 

 

x

x

643

KOMİSYON GELİRLERİ

 

 

x

x

644

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

 

 

x

x

645

MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI

 

 

x

x

646

KAMBİYO KARLARI

 

 

x

x

647

REESKONT FAİZ GELİRLERİ

 

 

x

x

648

ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI

 

 

x

x

649

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

 

 

x

x

653

KOMİSYON GİDERLERİ (-)

 

 

x

x

654

KARŞILIK GİDERLERİ (-)

 

 

x

x

655

MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)

 

 

x

x

656

KAMBİYO ZARARLARI (-)

 

 

x

x

657

REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

 

 

x

x

658

ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-)

 

 

x

x

659

DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

 

 

x

x

660

KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

 

 

x

x

661

UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

 

 

x

x

671

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

 

 

x

x

679

DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

 

x

x

680

ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-)

 

 

x

x

681

ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-)

 

 

x

x

689

DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)

 

 

x

x

690

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

 

 

 

691

D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)

 

 

x

x

692

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 

 

x

x

697

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

 

 

x

x

698

ENFLASYON DÜZELTME HESABI

 

 

x

x

700

MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS

 

 

x

x

701

MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS

 

 

x

x

710

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD

 

 

x

x

711

DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.

 

 

x

x

712

DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİYAT FARKI

 

 

x

x

713

DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.

 

 

x

x

720

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

 

 

x

x

721

DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.

 

 

x

x

722

DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

 

 

x

x

723

DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI

 

 

x

x

730

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

 

 

x

x

731

GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.

 

 

x

x

732

GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.

 

 

x

x

733

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK

 

 

x

x

734

GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK.

 

 

x

x

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 

 

x

x

741

HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.

 

 

x

x

742

HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI

 

 

x

x

750

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.

 

 

x

x

751

ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI

 

 

x

x

752

ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI

 

 

x

x

760

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

 

 

x

x

761

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS

 

 

x

x

762

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI

 

 

x

x

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

 

x

x

771

GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI

 

 

x

x

772

GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS.

 

 

x

x

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

 

 

x

x

781

FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

 

x

x

782

FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

 

 

x

x

790

İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

 

 

x

x

791

İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

 

 

x

x

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

 

 

x

x

793

DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER

 

 

x

x

794

ÇEŞİTLİ GİDERLER

 

 

x

x

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

 

 

x

x

796

AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.

 

 

x

x

797

FİNANSMAN GİDERLERİ

 

 

x

x

798

GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.

 

 

x

x

799

ÜRETİM MALİYET HESABI

 

 

x

x

Bir cevap yazın