Kredi Kapatma

Kredi Kapatma

Banka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin tek seferde kapatılması mümkündür. Bunun için banka kredisi üzerinde F9 menüde yer alan “Kredi Kapatma” seçeneği kullanılır.

Teminatsız kredi üzerinde kredi kapama yapıldığında:

Kredi Kapatma Faizi Hesaplama ve Kapatma penceresi ekrana gelir.

Ekranda yer alan bilgiler şunlardır:

Alınış Tarihi: Teminatsız kredi alınış tarihidir.

Kapanış Tarihi: Teminatsız kredi kapanış tarihidir. Sistem tarihi öndeğer gelir.

Kalan Anapara: Taksit ödemeleri haricinde kalan anapara tutarıdır.

Kredi Faiz Tutarı: Teminatsız kredi kaydında girilen kredi faiz oranı üzerinden hesaplanan kredi faiz tutarıdır. Alana otomatik olarak aktarılır.

Kapatma Kriterleri

Kapatma Tarihi: Kredi kapatma tarihinin girildiği alandır. Kapatma tarihi ödenmiş taksit tarihlerinden ve kredi alınış tarihinden önce olamaz.

Erken Faiz Oranı: Kredi kalan tutarının tek seferde kapatılması halinde uygulanacak erken faiz oranıdır.

Erken BSMV Oranı: Kredi kalan tutarının tek seferde kapatılması halinde uygulanacak erken BSMV oranıdır.

Hesaplanan

Pencerenin alt kısmında yer alan “Hesapla” seçeneği ile, faiz tutarı ve BSMV tutarı kalan anapara üzerinden hesaplanacaktır. Kredi türüne göre hesaplama şekilleri aşağıda yer almaktadır.

Ticari Kredi Hesap Türü: Spot Kredi ve İskonto (İştira Kredi) olduğunda hesaplama şu şekilde yapılacaktır:

Faiz Tutarı: Kalan Anapara*Faiz Oranı / 100

BSMV Oranı: Faiz Tutarı*BSMV Oranı/100

İşletme Kredisi Hesap Türü: Spot Kredi, Rotatif ve İskonto (İştira Kredi) olduğunda hesaplama şu şekilde yapılacaktır:

Faiz Tutarı: (Kalan Anapara/360)*Faiz Oranı*(Gün Sayısı=Alınış Tarihi-Kapanış Tarihi)/100

BSMV Oranı: Faiz Tutarı*BSMV Oranı/100

Yatırım Kredisi Hesap Türü: Spot Kredi, İskonto (İştira Kredi) ve Rotatif olduğunda hesaplama şu şekilde yapılacaktır:

Faiz Tutarı: (Kalan Anapara/360)*Faiz Oranı*(Gün Sayısı=Alınış Tarihi-Kapanış Tarihi)/100

BSMV Oranı: Faiz Tutarı*BSMV Oranı/100

“Banka Kredisini Kapat” seçeneği tıklandığında,

Teminatsız kredi toplu olarak kapatılır ve banka fişleri oluşturulur.

Banka kredisi durumu “Kapandı” olur. 

Banka kredisine ait tüm açık taksitler kapatılır ve her ödeme hareketi (taksit hareketi) için bir banka fişi oluşturulur. Kredi kapatma tarihi oluşan banka fişlerinin tarih alanına aktarılır. 

Kredi kapatmada hesaplanan erken faiz tutarı oluşan toplam ödeme hareketlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit olmayan tutar son ödeme hareketine yansır.

Erken faiz tutarı ve banka kredisine ait faiz tutarı arasındaki fark hesaplanır ve faiz tutarını kapatmak için ayrı bir banka fişi oluşturulur.

Toplu kapamada oluşan banka fişleri:

    1. Banka taksit sayısı kadar aşağıdaki yapıda fişler oluşacaktır:

Banka Hesabı

Banka Hesap Adı

Detay

İşlem Türü

Borç

Alacak

Ticari Hesap

Ticari Hesap Adı

Cari Hesap

Nakit

Kapanmamış

Kredi Taksit Anapara Tutarı

Kredi Hesabı

Kredi Hesap Adı

Teminatsız Kredi

Kredi Açılış/Kapanış

Kapanmamış Taksit Kredi Tutarı

Ticari Hesap

Ticari Hesap Adı

Cari Hesap

Faiz Gelir/Gideri

Erken Ödeme Faiz tutarı

Ticari Hesap

Ticari Hesap Adı

Cari Hesap

BSMV

Erken BSMV Faiz tutarı

    1. Banka kredisi faiz tutarı ve erken faiz tutarı farkı için banka işlem fişi oluşturulacaktır:

Banka Hesabı

Banka Hesap Adı

Detay

İşlem Türü

Borç

Alacak

Kredi Hesabı

Kredi Hesap Adı

Teminatsız Kredi

Faiz Geliri/Gideri

Hesaplanmış Faiz Tutarı ile

Erken Faiz Tutarı arasındaki fark

Kredi Kapatmayı Geri Al

Kredi kapatma ile kapanmış banka kredisi F9 menüde yer alan “Kredi Kapatmayı Geri Al” seçeneği kullanılarak:

Kredi kapatma işlemi geri alınır.

Kredi kapatma seçeneği ile oluşan tüm banka fişleri silinir. Muhasebeleşmiş bir fiş varsa, kapatma işlemi geri alınamaz; dolayısıyla ve oluşan fişler silinemez.

Not: Kredi kapama ile oluşan fişler kredi ödeme hareketleri üzerinden “Geri Al” seçeneği ile geri alınamaz.

Çek / Senet Karşılığı Kredi üzerinde kredi kapama yapıldığında:

Bankadan Tahsil Edilen Çekler / Bankadan Tahsil Edilen Senetler penceresi ekrana gelir. “Kaydet” ile “Banka Virman İşlemler” penceresi açılır ve “Kaydet” denildiğinde kredi kapatılır.

Banka kredisi durumu “Kapandı” olur.

Banka kredisine ait çek / senet “Bankadan Tahsil” konumuna gelir.

Kredi geri alındığında:

Kredi kapatma seçeneği ile oluşan bankadan tahsil fişi silinir.

Bir cevap yazın