Logo Go3 2.64 Mart 2020

Logo Go3 2.64 Sürümde Yer Alan Yenilikler neler?

Go3 2.64  Dosyalarını İndir

Logo Go3 Demo Kurulumu Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Logo Go3 Yenilikler

1-Bakır İçin Kullanılan Tevkifat Oranının 7/10 Olması Talebi

Bakır için kullanılan, 619 ve 219 işlem türlerinin tevkifat oranı 7/10 olarak güncellenmiştir. (KDV1, KDV2 ve KDV9015)

2-Genel Mizan Raporu’nda Grup Özelliğinde Çalışacak Mizan Ayı Filtresinin Eklenmesi Talebi

Genel Mizan Raporu filtre seçenekleri arasına “Mizan Ayı” filtresi eklenerek başlangıç ve bitiş ay aralığına göre rapor alınabilmesi sağlanmıştır.

3-Elektronik Ortamda Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Kullanıcı Kodu, Parola Ve Şifre Alınması Ve Bu Şifre İle 1003B Beyanname Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesi

Muhtasar Beyanname 1003B gönderilebilmesi için;
1) Firma Tanımları/ E-Devlet/ E-Beyanname bölümüne “MUHSGK2 Kullanıcı Kodu/ Parola/ Şifre” bilgileri için giriş alanları eklenmiştir.
2) Kullanıcı yetki ağacına Beyanname Türü olarak “Muhtasar 1003B” eklenmiştir.

4-e-Müstahsil Makbuzunda SGK Priminde Tutarsal Kesinti Yapılabilmesi Talebi

Satınalma, kasa ve banka fişlerinden düzenlenen Müstahsil Makbuzlarında yer alan G.V Stopaj ve Sgk Prim Kesintisi alanlarına tutarsal veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

5-Varyantlar İçin Özel Kod,2 ,3 ,4 ve 5 Tanımlarının Özel Kod Tanımına Göre Ayrı Listelenmesi Talebi

Varyantlar için Özel Kod, 2, 3, 4 ve 5 tanımlarının ayrı liste olarak açılması sağlanmıştır.

6-Satış ve Satınalma Siparişlerinde Onay Bilgisi Sevkedilemez Siparişlerin İptal İşleminin Kullanıcı Yetkisine Bağlanması Talebi

Kullanıcı işlem yetkileri Alınan ve Verilen Siparişler altına “İptal Et” ve “Geri Al” seçenekleri eklenerek, onay bilgisi “Sevkedilemez” siparişlerin İptal ve Geri Al işlemleri yetkiye bağlanmıştır.

7-Satış Siparişleri F9 Çoklu Sevket İşleminde Çoklu Faturalama Ekranında Olduğu Gibi İrsaliye Başlangıç Numarası Ekranı Olması Talebi

Satış Siparişleri “F9- Çoklu Sevket” işleminde “İrsaliye Başlangıç Numarası” belirleyebilmek için “Çoklu Sevket” ekranı açılması sağlanmıştır.

8-e-İrsaliye İşlemleri İçin Sistem İşletmeni ve Cari Hesap Kartına e-İrsaliye Etiket Bilgileri Alanları Eklenmesi Talebi

Firma tanımlarında e-Devlet / e-İrsaliye sekmesine ve cari hesap kartı e-Devlet sekmesine e-İrsaliye etiket bilgileri alanları eklenmiştir.

9-Satınalma Faturasında e-Fatura Mükellefi Cari Seçildiğinde Şablonda Yeniden Numara Verilmesinin Engellenmesi

Satınalma Faturasında manuel fiş numarası verilip sonra e-Fatura mükellefi olan Cari Hesap seçildiğinde şablondan yeni numara verilmesi engellenmiştir.

10-KDV Beyannamesi Sonuç Hesap Hesapları Sekmesinde “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)” Alanında Hesap Tanımı Bakiye Olarak Ayarlandığında Tutarın Doğru Gelmesinin Sağlanması

KDV Beyannamesi ‘Sonuç Hesapları’ bölümünde “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)” alanında Hesap Tanımı “Bakiye” olarak seçildiğinde oluşan XML’de tutar alanına hesabın genel bakiyesinin gelmesi sağlanmıştır.

11-e-Defter Saklama Hizmeti Kapsamında Saklama Yapılmayan Defterlerle İlgili Sistem Tarafından Verilen Uyarı Mesajının Değiştirilmesi Talebi

e-Defter entegratör saklama yapılması için çıkan yönlendirme uyarı mesajı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
“XX-20XX ayına ait Yevmiye ve Büyük Defter berat dosyaları gönderim işlemi başarıyla tamamlanmış olup henüz eLogo sunucularında saklanmamıştır. Saklama işlemi yapıldığında defter dosyalarınız eLogo sunucularında 10 yıl boyunca güvenle saklanacaktır.”

12-7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması Yönünde Geliştirme Yapılması

Kanun kapsamında araç giderlerinin kısıtlanması yönünde geliştirmeler yapılmıştır. Alınan Hizmet kartlarına “Binek Araç Giderleri” ve “Binek Araç Kiralama” seçim kutucukları eklenmiştir. Muhasebe bağlantı kodlarına “Alınan Hizmet KKEG” başlığında bağlantı kodu eklenmiştir. Satınalma Parametreleri altına ise öndeğer olarak %70 ve 5500 TL olacak şekilde “Binek Araç Gider Oranı” ve “Binek Araç Kiralama Üst Sınırı” parametreleri eklenmiştir. İlgili hizmet kartının seçimi ve parametre değerine göre gider hesaplamalarının yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

13-e-Arşiv Faturalarının Parametrik Olarak Statü Kontrolü Yapılmadan Yazdırılabilmesi Talebi

e-Arşiv faturalarının yazdırılması işleminde, fatura parametrelerine “e-Arşiv faturası yazdırılmasında statü kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır” seçeneği eklenerek yazdırma kontrolü sağlanmıştır.

14-Satış Dağıtım Provizyon Fişinde, Filtrele (Dağıtılacak Hizmetler) ve Filtrele (Malzemeler) Pencerelerinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Talebi

Satış Provizyon Dağıtım Fişleri filtre seçeneklerine “Satış Elemanı Kodu” filtresi eklenmiştir.

15-Muhasebe Hesap Planında Hesap Kartının Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Renkli Listelenmesinin Parametreye Bağlanması Talebi

Muhasebe hesap tipine göre ters bakiye veren hesapların muhasebe hesapları ekranında renkli gösterilmesi parametreye bağlanmıştır. Bu çerçevede muhasebe parametreleri altına öndeğer evet olacak şekilde “Hesap Kartı Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Hesap Planında Renklensin : Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir.

16-e-Fatura Kamu Olarak Seçilen Cari Hesap Kartlarında Gönderici Birim Etiketi İçin Zorunlu Alan Kontrolü Yapılmasının Kaldırılması

e-Fatura Kamu” olarak seçilen Cari Hesap kartlarında “Posta Kutusu Etiketi” zorunlu “Gönderici Birim Etiketi” zorunlu olmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

17-Çek/Senet Bordroları Çek Çıkış Cari Hesaba İşleminde F9 Menü Ciro Seçeneği ile Açılan Müşteri Çekleri Penceresine Bölüm Kolonu Eklenmesi Talebi

Çek/Senet Bordroları Çek Çıkış (Cari Hesaba) işleminde F9 menü ciro seçeneği ile açılan müşteri çekleri penceresine “Bölüm” kolonu eklenmiştir.

18-Mikro/Transit İhracat Kapsamında Yabancı Uyruklu Carilere Hem e-İhracat Faturası Hem e-Arşiv Faturası Girişi Yapılabilmesinin Sağlanması

Mikro/Transit İhracat uygulaması kapsamında, “e-Fatura Gümrük” olarak işaretli cari hesap kartlarına düzenlenecek ihracat faturalarında, sipariş ve irsaliye aktarımlarında fatura tipi kontrolü yapılmaması ve hem e-Fatura hem de e-Arşiv türünde fatura düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

19-Sipariş, İrsaliye, Fatura Ekle/Değiştir Kolonlar Yetkilerine Varyant Kodu, Varyant Açıklaması ve Varyant Açıklaması 2 Alanlarının Eklenmesi Talebi

Sipariş, İrsaliye, Fatura Ekle/Değiştir kolonlar yetkilerine “Varyant Kodu”, “Varyant Açıklaması” ve “Varyant Açıklaması 2” alanları eklenmiştir.

20-Banka Fişlerinden Eklenen ve Cari Hesap Hareketlerinin Tutulduğu Tabloya Yazılan Hareketler Muhasebeleştirildiğinde Muhasebe Fişi Referanslarının da Yazdırılması Talebi

Banka fişlerinden eklenen ve cari hesap hareketlerinin tutulduğu tabloya yazılan hareketler muhasebeleştirildiğinde muhasebe fişi referanslarının da yazdırılması sağlanmıştır.

21-Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura) Parametresi Satınalma İade Faturası Oluşmuş Son Satınalma Fiyatının Dikkate Alınmaması Talebi

Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura) parametre kontrolleri yapılırken, ilgili malzeme için son satınalma işlemi iade edilmiş ise dikkate alınmaması sağlanmıştır.

22-Sözleşmeye Ait Kayıt Numaralama Şablonu Yoksa Teklif Sözleşmeye Çevrilirken Alınan “Fiş Numarası Şablona Uygun Değildir” Uyarısının Kaldırılması

Satış teklifleri üzerinden sözleşme oluşturulurken, kayıt numara şablonlarında sözleşme fişi için uygun şablon tanımlı değil ise teklif fişinin numarasının taşınması ve uyarı alınmadan sözleşmenin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

23-Satış Tarihinden Daha Sonraki Dönemlere Ait Amortisman Kaydı Bulunan Sabit Kıymetin Satışında Uyarı Verilmesi Talebi

Satışı yapılmak istenilen sabit kıymet kaydının satış tarihine ve sonrasına ait hesaplanmış amortisman kayıtları var ise fatura kaydetme esnasında uyarı verilmesi sağlanmıştır.

24-e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, F9 Menü e-İrsaliye Bilgilerinde “Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı” Bilgilerinin Giriş Yapılan Zamana Uygun Dolu Gelmesi Talebi

e-İrsaliye uygulaması kapsamında, irsaliye fişi Detaylar2 bölümünde bulunan “Sevk Tarihi/Zamanı” bilgisinin F9- e-İrsaliye bilgilerinde “Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı” alanına gelmesi sağlanmıştır.

25-Kullanıcı Yetkilerinde Ticari İşlem Gurubu TİG İçin Ekleme/Çıkarma Yetkilerinin Ayrı Ayrı Tanımlanabilmesi Talebi

Kullanıcı yetkilerindeki Genel Tanımlar bölümüne “Ticari İşlem Grupları = Ekle/ Değiştir/ İncele/ Çıkar/ Kopyala” yetkileri eklenmiştir.

26-GO 3 Ürününde Satınalma KDV Raporu Filtresinde KDV Oranına Göre Sıralanacak Filtresinin Eklenmesi Talebi

GO 3 ürününde “Satınalma/Satış Faturaları KDV Raporu” filtrelerine “KDV Oranına Göre Sıralanacak” seçeneği eklenmiştir.

27-İşlemler Muhasebeleştirme Sabit Kıymet Muhasebeleştirme Filtrelerine Sabit Kıymet Kayıt Yetki Kodu, Özel Kodu ve Proje Kodu Filtreleri Eklenmesi Talebi

Sabit kıymet muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine, Sabit Kıymet Kaydı Yetki Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Proje Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Masraf Merkezi Kodu filtreleri eklenmiştir.

28-Cari Hesap Taksit Hareketi Ödeme İşlemi Sonucu Oluşan Kasa/Banka Fişinde Açıklama Girişi Yapılabilmesi Talebi

Cari hesap taksit hareketi ödeme işlemi ekranına “Açıklama” kolonu eklenerek ilgili ödeme fişi açıklama alanına bu bilginin gelmesi sağlanmıştır.

29-Stok Yeri Açarken Kopyalama Yapılabilmesi Talebi

Stok yeri tanımı ekranında kopyalama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

30-Muhasebe Parametrelerindeki Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi: Silinecek Olduğunda “İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır” Uyarısının Gelip Gelmemesinin Parametrik Olması Talebi

“Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi(Silinecek)” parametresinin değerleri “Silinmeyecek, Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek), Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek)” şeklinde değiştirilerek “İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır” uyarısının seçime göre gelmesi sağlanmıştır.

31-Muhasebeleştirme Filtrelerinde Muhasebe Fişi Satır Açıklamalarında Sıra Değeri Olarak Malzeme Açıklaması 2 Alanının Seçilebilmesi Talebi

Muhasebeleştirme filtrelerinde Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları’nda “Sıra Değeri” olarak “Malzeme Açıklaması 2” seçilebilmesi sağlanmıştır.

32-Açık Hesap Risk Limitinin Öndeğer Olarak Tanımlanabilmesi Talebi

Finans Parametreleri içerisine “Cari Hesap Açık Hesap Risk Limiti” seçeneği eklenmiştir. Bu alana girilecek tutar yeni eklenecek cari hesap kartlarında açık hesap risk limiti olarak gelecektir.

33-Birim Fiyat Öndeğer Parametresinin Son Satınalma Fiyatı Olduğunda Birim Fiyat Girilmiş Son Fişten Değer Getirmesi Talebi

“Birim Fiyat Öndeğer” parametresi “Son Satınalma Fiyatı” olduğunda birim fiyat değeri girilmiş son fişteki değerin gelmesi sağlanmıştır.

34-Devir İşlemi Sonrası Yeni Dönemde Oluşan Sipariş Fişlerinde Orijinal Fiş Tarihinin Takip Edilmesi Talebi

Devir işlemi sonucu gelen sipariş fişlerinin Detaylar2 sekmesine “Orijinal Sipariş Tarihi” alanı eklenmiştir.

35-Sipariş, İrsaliye ve Faturada Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelmesinin Engellenmesi

Sipariş/ İrsaliye ve Fatura satırlarında “Promosyon” olarak seçilen malzemeye ait ‘Tanımlı Fiyat’ atanması için, “Satınalma” ve “Satış ve Dağıtım” modülü parametrelerine “Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin = Evet/ Hayır” seçeneği eklenmiştir.
Not: Bu parametre “Hayır (Tanımlı Fiyat Gelmesin)” seçilirse promosyon satırı için “Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme” parametresi dikkate alınmayacaktır.

36-Tüm Fişler İçin Muhasebeleştirme Satır Açıklaması Filtresine Döviz Tutarı Seçeneği Eklenmesi Talebi

Fişlerde İşlem Dövizi Seçili ise, fişin ilgili işlem dövizi tutarı mahsup fiş satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.
Muhasebeleştirme işlemlerinde “Muhasebe Fişi Satır Açıklaması” filtresine “İşlem Döviz Tutarı” seçeneği eklenmiştir.

37-Masraf Merkezi ve Proje Kartlarına Özel Kod 1, 2, 3, 4 ve 5 Alanları Eklenmesi Talebi

Masraf Merkezi ve Proje Kartlarına Özel Kod 2,3,4 ve 5 alanları eklenmiştir.

38-Muhasebe Raporlarından Muavin ve Mizan Standart Rapor Tasarımlarının A4 Kağıda Sığacak Şekilde Sadeleştirilmesi ve Kullanıcıya Alternatif Olarak Sunulması

Aylık Mizan, Devirli Aylık Mizan, Devirli İki Tarih Arası Mizan, Genel Mizan, Genel Mizan TFRS, İki Tarih Arası Mizan, İki Tarih Arası Mizan TFRS, Muavin Defter rapor tasarımlarına A4 formatına uygun standart tasarımlar eklenmiştir. Yeni eklenen tasarımlar tablo güncelleme sonrası otomatik olarak oluşacak ve her rapor için kullanıcı rapor tasarımları arasından seçilebilecektir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

39-Barkod Yaz Tasarımında Standart Alan Listesine Lot Miktarı ve Açıklaması Alanı Eklenmesi Talebi

Barkod Yaz tasarım ekranı standart alanlar listesine “Seri/Lot Miktarı” ve “Seri/Lot Açıklaması” alanları eklenmiştir.

40-Fatura F7 Önizleme Ekranında KDV’siz Toplam Kolonu Olması ve KDV’siz Toplam Tutar Listelenebilmesinin Sağlanması

Fatura F7 önizleme ekranında “KDV’siz Toplam Tutar” kolonunun listelenmesi sağlanmıştır.

41-GO 3 Ürününde Diğer İşlemler-Çalışma Bilgilerinde Tiger Ürünlerinde Olduğu Gibi “Tüm Parametreler” Seçeneği Olması Talebi

GO 3 ürününde Diğer İşlemler-Çalışma Bilgileri altına “Tüm Parametreler” seçeneği eklenmiştir.

42-Sipariş Liste Ekranı (Satınalma/Satış) F9 Seçeneklerine Toplu Statü Güncelleme Eklenmesi Talebi

Sipariş Fişleri ekranı F9 menüsüne “Satır Statülerini Kapandı Yap” seçeneği eklenmiştir. İlgili seçenek ile sipariş fişi içerisindeki tüm satırların statüsü kapandı durumuna getirilebilecektir.

43-İhracat Operasyon Fişi XML Olarak Dışarıya Aktarıldığında Satırda Girilen Hareket Özel Kod 2 Alanının da Aktarılması Talebi

İhracat Operasyon Fişi içerisinde satırda girilen “Hareket Özel Kod 2” bilgisinin XML şablonunda gösterilebilmesi için “AUXIL_CODE2” alanı eklenmiştir.

44-Kullanıcı Yetki Listesinin Kırılımlı Yapıda Listelenebilmesi Talebi

Yetki Listesi Raporu filtrelerinde bulunan “Listeleme Şekli” filtresine “Ayrı Kolonlarda” seçeneği eklenerek yetkilerin alt kırılımlar bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

45-Satış Faturaları GÇB Listesi Faturasının Tarihine Göre Değil İntaç Tarihine Göre Alınabilmesi Talebi

Satış Faturaları GÇB Listesi’nin fatura tarihine göre değil intaç tarihine göre alınabilmesi sağlanmıştır.

46-Hizmet Faturalarında Normal Faturalarda Olduğu Gibi Sipariş Bağlantı Kontrolü Yapılabilmesi Talebi

Satınalma ile Satış ve Dağıtım Parametrelerine “Hizmet Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü:Yapılacak / Yapılmayacak” parametresi eklenerek, Hizmet Faturalarında “Sipariş Bağlantı Kontrolü” yapılabilmesi sağlanmıştır.

47-01.02.2015 Tarihinde Yapılan Değişikliğe İstinaden Muhtasar Beyannamesi Ekler Sekmesinde Bulunan İşyeri/İşçi Bilgilerinin Veri Al Seçeneği ile Otomatik Bordrodan Alınabilmesi Talebi

Muhtasar Beyannamesi 1003A Ekler bölümünde bulunan “İşyeri Bilgileri” kısmında ‘Veri Al’ seçeneği İle bordrodan veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.
(Bordro ürününde Bordro – Muhtasar Bildirimleri – Muhtasar Beyannamesi İşyeri Bilgileri raporunda “Muhtasar” filtresinde Excel veya txt seçilerek raporlanan bilgiler gelmektedir.)

48-İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü Yapılacak Fiş Türleri Parametresi Talebi

Satınalma Parametrelerine “İthalat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü: Yapılacak / Yapılmayacak”, Satış ve Dağıtım Parametrelerine “İhracat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü: Yapılacak / Yapılmayacak” Parametreleri Eklenerek “İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım / Satış Faturası” için “Sipariş Bağlantı Kontrolü” yapılabilmesi sağlanmıştır.

49-Programda “Çalışma Sırasında Beklenmeyen Bir Hata Oluştu” Uyarısı Alındığında “Çalışmaya Devam Et” Seçeneğinin Gelmesinin Engellemesi

Programda “Çalışma Sırasında Beklenmeyen Bir Hata Alındı” uyarısı alındığında “Çalışmaya Devam Et” seçeneğinin gelmemesi sağlanmıştır.

50-Cloud Connect e-İrsaliye Geliştirmeleri

Cloud Connect kullanımında e-Devlet modülüne e-İrsaliye seçeneği eklenerek geliştirmeler yapılmıştır. Start 3 ürünümüzde e-İrsaliye özelliğinin kullanılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

Azerbaycan Maddeleri 

1-Azerbaycan Mevzuatına Uygun Öndeğer Gelen Muhasebe Hesap Planının Güncellenmesi

Azerbaycan mevzuatına göre firma eklenirken öndeğer olarak oluşturulan muhasebe hesap planı güncellenmiştir.

İyileştirmeler

1-Kullanıcı Tanımlı İrsaliyelerde Seçilen Cari Hesabın İçerisinde e-İrsaliye Kullanıcısı İşaretli Değilse, İrsaliyenin e-İrsaliye Oluşmasının Sağlanması

Firma e-İrsaliye kullanıcı ise, kullanıcı tanımlı satış irsaliyelerinin de, cari hesap e-İrsaliye carisi olmasa bile e-İrsaliye olarak düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

2-e-Defter Verilen Dönemlere Ait Ters Kayıt Muhasebe Fişlerinin Çıkartılmasının Engellenmesi

e-Defter oluşturulmuş dönemlere ait ters kayıt fişleri ve bağlantısı olan muhasebe fişlerinin çıkarılamaması sağlanmıştır.

3-Muhtasar Beyannamesinde Vergi Bildirimi Sekmesinde Bulunan Gelir Vergisi Muaf/İstisna Alanına Girilen Tutarın BDP Programında SGK Muaf/İstisna Alanına Yansımasının Düzeltilmesi

Muhtasar beyannamesinde vergi bildirimi sekmesinde bulunan gelir vergisi muaf/istisna alanına girilen değerin BDP programında “Gelir Vergisi Muaf/İstisna” alanına yansıması sağlanmıştır.

4-e-Beyannamelerden Form A Oluşturulduğunda XML Dosyasına Terkin İstihdam Alanı Eklenmesinin Engellenmesi

e-Beyannamelerden Form A oluşturulduğunda XML dosyasına terkin istihdam alanı eklenmemesi sağlanmıştır.

5-Fatura Muhasebeleştir Yapılıp Filtre Ekranında Vazgeçildiğinde İmlecin (Cursor) Alttaki Fişe Konumlanmasının Düzeltilmesi

Fatura ekranında fiş üzerinde F9-Muhasebeleştir ekranı açılarak vazgeç ile kapatıldığında imlecin işlem yapılan fiş üzerinde konumlanması sağlanmıştır.

6-Sabit Kıymet Kaydı İçerisindeki F9 Menünün Açılmasının Sağlanması

Sabit kıymet kaydı içerisindeki “F9- Sağ Tuş” menüsünün açılabilmesi sağlanmıştır.

7-e-Fatura Mükellef Kontrol Yapıldığında Alınan Etiket Bilgisi Hatalı/Değişmiş Uyarısının Düzeltilmesi

e-Fatura Mükellef Kontrol yapıldığında alınan “Etiket Bilgisi Hatalı/Değişmiş” uyarısı düzeltilmiştir.

8-Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Oluştururken Versiyon Bilgisine Yazılan Değerin Değiştir Kaydet İşleminden Sonra Değişmemesinin Sağlanması

Muhtasar Beyannamesinde bulunan `Versiyon` bilgisinin değiştirilerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

9-e-İrsaliye Mükellefi Olan Firmalarda Cari Hesap Kartında e-İrsaliye Kullanıcısı İşaretli Olmayan Firmalardan Gelen İrsaliyelerin Tipinin Kağıt Oluşmasının Sağlanması

e-İrsaliye mükellefi olan firmalarda, cari hesap kartında “e-İrsaliye Kullanıcısı” işaretli olmayan firmalardan gelen irsaliyelerin ve satınalma faturalarına istinaden oluşacak irsaliyelerin tipi “Kağıt” olarak oluşması sağlanmıştır.

10-e-Fatura/e-Arşiv Cari Hesabına Kesilen Satış Faturası İçinde F9 İrsaliye Yerine Geçer Seçildiğinde e-İrsaliye Kontrolleri Yapılarak İrsaliyenin Kağıt Oluşmasının Sağlanması

e-İrsaliye kapsamında yer alan firmalarda, e-Fatura/e-Arşiv olarak düzenlenen ve faturaların e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde yer alan “irsaliye yerine geçer” kutucuğu işaretlenirse ilgili fatura için kağıt tipinde irsaliye oluşması sağlanmıştır.

11-e-Beyannamelerde Yer Alan Muhtasar Beyanname Adının MUHSGK Olarak Değiştirilmesi ve Öndeğer MUHSGK XLM’si Oluşturulması Talebi

e-Beyanname programında Muhtasar Beyanname 1003A ve 1003B olarak ayrıştırılmıştır.
Oluşan XML isimleri;
1) 1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK
2) 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK2
şeklinde oluşmaktadır.

12-Kullanıcının İthalat ve İhracat Yetkileri Yoksa Cloud Connect Uygulamasında e-Fatura ve e-Arşiv Onayla-Gönder Butonlarının Aktif Gelmemesi

Kullanıcının İthalat ve İhracat yetkileri olmasa da Cloud Connect uygulamasında e-Fatura ve e-Arşiv Onayla-Gönder butonlarının aktif gelmesi sağlanmıştır.

13-Cari Hesap Kartında e-Fatura İşaretli Değilken Satış İrsaliyesi Oluşturulup Sonrasında Cari Hesap Kartında e-Fatura Kutucuğu İşaretlenip İrsaliye Faturalandığında e-Fatura Oluşmasının Sağlanması

Kağıt ve e-Arşiv olarak düzenlenmiş sipariş ve irsaliyeler üzerinden sevket, faturalama, toplu sevket, toplu faturalama işlemlerinden toplu faturalama yapılırken cari hesap e-Fatura carisi olarak güncellenmiş ise düzenlenen belgenin türünün e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır. İrsaliye ve fatura içerisinde sağ tuş sipariş ve irsaliye aktarma işlemlerinde fatura türü kontrolü de kaldırılmıştır.

14-Muhasebeleşmiş Satış Faturası Üzerinden İlgili Mahsup Fişi Seçeneği ile Ulaşılan Mahsup Fişi Yazdırılmak İstendiğinde Alınan “Raporlanacak Kayıt Bulunamadı” Uyarısının Düzeltilmesi

Muhasebeleştirilmiş olan satış faturası üzerinden ilgili muhasebe fişi açılıp yazdırılmak istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

15-Zamanlanmış Görevlerde Alınan Uyarının Kaldırılması

Zamanlanmış görevler penceresinde bağlı kullanıcıların gösterildiği listede aktif kullanıcı listesini getirecek ekran açık kaldığı sürece güncellenme yapılmayarak, uyarı alınmaması sağlanmıştır.

16-Kasadan Girilen Faturalarda Kopyalama Yapılarak Yeni Fatura Oluşturulduğunda e-Defter Belge Detayında Fatura Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanması

Kasa ve banka fişlerinde düzenlenmiş olan faturalar üzerinden kopyalama yapıldığında, ilgili fatura içerisinde “e-Defter belge detayı” belge türü seçeneklerinde “Fatura” seçeneği gelmesi sağlanmıştır.

17-Mali Dönem Bağımsız Firmada Bilanço Tablosunda Toplamların Doğru Listelenmesinin Sağlanması

Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda Bilanço Tablosu’nda doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

18-Kartında İşlem Dövizi Seçili Olan Cari Hesap Faturaya Seçildiğinde Detaylar Sekmesi Tetiklenmediğinde İşlem Dövizine Ait Tanımlı Satış Fiyatı Gelmesinin Sağlanması

Kartında İşlem Dövizi seçili olan cari hesap faturaya seçildiğinde işlem dövizine ait “Tanımlı Satış Fiyatı”nın gelmesi sağlanmıştır.

19-Emanet Malzemelerin Devrinde İade Miktarların Hesaplamaya Katılmasının Sağlanması

Emanet malzemelerin devir işlemlerinde, iade miktarlarının dikkate alınarak yeni döneme devredilmesi sağlanmıştır.

20-Firma Bazında Database Kullanımı Bulunan Firmada Devir İşleminde Yeni Bir Database Gösterildiğinde Alınan “L_TABLELAYS_X Kopyalamamış” Uyarısının Düzeltilmesi

Firma bazında database kullanımı bulunan firmada devir işleminde yeni bir database gösterildiğinde alınan “L_TABLELAYS_X Kopyalamamış” uyarısı düzeltilmiştir.

21-Birden Fazla Döneme Sahip Mali Dönem Bağımsız Firmada Fatura İçerisinde, F9 Menü Maliyetler Penceresinde Maliyetlerin Gelmesinin Sağlanması

Birden fazla döneme sahip mali dönem bağımsız firmalarda, sipariş ve faturaların içerisinden ulaşılan maliyetler ekranında işlem yapılan döneme ait maliyetlerin gösterilmesi sağlanmıştır.

22-Sipariş Fişinde Malzeme İçin Fiyatlandırma Dövizi Kullanıldığında Satırda Dövizli Birim Fiyat Manuel Değiştirildiğinde Yerel Para Biriminin(TL) Girilen Kur Bilgisine Göre Güncellenmesinin Sağlanması

Sipariş, irsaliye ve fatura formlarında satırlarda kullanılacak para birimi fiyatlandırma dövizi olduğu durumlarda dövizli birim fiyat değiştirilirse döviz kurunu günlük döviz kurlarından değil F9 menüde bulunan döviz bilgileri girişi penceresinden alması sağlanmıştır.

23-Kamuya Kesilen e-Fatura Satırlarında Hizmet Seçildiğinde Satırdaki Menşei Bilgisinin Fatura Kaydedildikten Sonra Silinmemesinin Sağlanması

Kamu e-Faturası olarak düzenlenen satış faturaları satırlarında CPA ve Menşei bilgileri tanımlanmamış bir hizmet kartı seçilip ilgili bilgiler doldurulup fatura kaydedildiğinde, CPA ve Menşei bilgilerinin saklanması sağlanmıştır.

24-Geçmiş Tarihe Ait Cari Hesap Tahsilat (Kasa) İşlemindeki Tutar Azaltıldığında Sistemin İlgili Kasa İçin Negatif Seviye Uyarısı Vermesinin Sağlanması

Kasada negatif seviye kontrolü yapıldığı durumda kasa işlemleri değiştir ile açılarak tutar değişikliği yapıldığında negatif seviye kontrolünün doğru çalışması sağlanmıştır.

25-Promosyon Satırı Olan e-Fatura XML’sinde Aynı Kodlu Malzeme Satırları Birleştirildiğinde XML’de KDV Tutarının Doğru Oluşmasının Sağlanması

e-Fatura olarak düzenlenmiş ve fatura satırlarında aynı kodlu birden fazla malzeme ve promosyon satırı olan faturaların XML aktarımlarında KDV tutarının doğru aktarılması sağlanmıştır.

26-Malzeme Satışlar Ekstresinde Tasarla Butonu ile Yapılan Tasarımların Kullanıcı Tanımlı Raporlar Alanına Gelmesinin Sağlanması

Malzeme Satışlar Ekstresinde tasarla butonu ile eklenen tasarımların kullanıcı tanımlı raporlar alanına gelmesi sağlanmıştır.

27-Muhasebe Bağlantı Kodlarından Tanımlanan Cari Hesap Muhasebe Kodunun İrsaliye İçin Doğru Gelmesinin Sağlanması

Muhasebe bağlantı kodlarından tanımlanan Cari Hesap Muhasebe Kodlarının Satınalma ve Satış İrsaliyeleri için doğru getirilmesi sağlanmıştır.

28-Ambar Fişinde Stok Yeri Takipli Malzeme Seçilip Satır F9 Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgilerinde Birim Çevrimi Yapılmasının Sağlanması

Seri/Lot ve Stok Yeri bilgilerinde F9 menüde “Birim Çevrimi” seçeneğine tıklandığında çevrim ekranının açılması sağlanmıştır.

29-Tahsilat Listesinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Verildiğinde Cari Hesap Fişlerinin Listelenmesinin Sağlanması

Tahsilat Listesinde “Satış Elemanı Kodu” filtresi verildiğinde ‘Cari Hesap Fişleri’nin listelenmesi sağlanmıştır.

30-Ödemeli Sipariş Oluşturulup F9 Ödeme Hareketleri Parçalı Ortalama İşleminde Ödeme Tipini DBS Seçip Banka Kodu Bir Alt Satıra Yapıştırılırken Alınan Uyarının Düzeltilmesi

Ödemeli sipariş oluşturulup F9- Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) işleminde ödeme tipini “DBS” seçip, banka kodu bir alt satıra kopyalanıp yapıştırılırken alınan “Verilen Koda Sahip Bir Kayıt Bulunamadı” uyarı mesajı verilmemesi sağlanmıştır.

31-Satış/Satınalma Siparişi Faturalandığında e-Fatura Bilgileri Ekranındaki “İrsaliye Yerine Geçer” Kutucuğunun İşaretli Gelmesinin Sağlanması

Satınalma ve satış siparişi içerisinde e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde “İrsaliye yerine geçer” onay kutucuğu işaretli olduğunda, sipariş üzerinden faturalama işlemi ile faturalama yapıldığında “İrsaliye yerine geçer” bilgisinin faturaya taşınması sağlanmıştır.

32-Ödeme Planı Banka Havalesi Seçili Olan Bir Satış Faturası Kaydedildiğinde Açılan Gelen Havale/EFT Ekranının Muhasebe Kodlarına, Cari Hesap Muhasebe Kodunun Yansımasının Sağlanması

Fatura kayıt sonrasında açılan Banka Havale/Eft fişinin muhasebe kodlarına ilgili cari hesapta kayıtlı muhasebe kodunun gelmesi sağlanmıştır.

33-Aynı Kodlu Kullanım Dışı Bir Banka Hesabı Olduğu Durumlarda Eklenmiş Bir Kasa Fişi Kopyalanıp Kaydedilmek İstendiğinde Alınan Uyarının Düzeltilmesi

Aynı kodlu kullanım dışı bir banka hesabı olduğu durumlarda eklenmiş bir kasa fişi kopyalanıp kaydedilmek istendiğinde alınan “Kullanımdaki Banka Hesapları Seçilmelidir” uyarı mesajı verilmemesi sağlanmıştır.

34-Farklı Ambarlarda Bulunan Aynı Malzeme Tek Ambara Malzeme Dolaşım Fişi ile Aktarılıp Tekrar Dolaşım Fişi Eklendiğinde Malzeme Miktarlarının Doğru Gelmesinin Sağlanması

Farklı ambarlarda bulunan aynı malzeme dolaşım fişi ile farklı ambara taşınmak istendiğinde miktarın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

35-Alınan Hizmet Faturasında Satırda Türü Fason Olarak Seçilmiş Hizmet Kartının Logicalref Değeri ile Aynı Logicalref Değerine Sahip Sabit Kıymet Kartı Hareketi Olmadığında Silinmesinin Sağlanması

Alınan Hizmet Faturasında satırda türü fason olarak seçilmiş hizmet kartının referansı ile hareketi olmayan aynı referansa sahip sabit kıymet kartının silinebilmesi sağlanmıştır.

36-Malzeme Ambar Durum Raporunda Filtrelerde “Malzeme Kodu” Verilerek veya “Malzeme Açıklaması” Verilerek Alındığında Her Filtre İçin Farklı Veriler Listelenmesinin Düzeltilmesi

Malzeme Ambar Durum Raporu’nda “Malzeme Kodu” veya “Malzeme Açıklaması” filtreleri verilerek alınan sonuçların aynı listelenmesi sağlanmıştır.

37-Malzeme Sınıfı Kullanılan Satış Teklifi Üzerinden Sipariş Oluşturulup Siparişin Malzeme Sınıfı Detay Satırlarında Son Satırdaki Malzeme Silinip Başka Bir Malzeme Seçilerek Sipariş Fişinde Kaydet Butonuna Basıldığında Alınan Uyarının Düzeltilmesi

Malzeme sınıfı içeren teklif fişi siparişe aktarıldığında malzeme sınıfı detay satırlarında bağlı malzeme değiştirilerek kaydedilmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

38-Satış Siparişi Üzerinde Karşı Sipariş Oluşturulup Kaydedildikten Sonra Karşı Siparişe Değiştir ile Girilip Cari Hesap Değiştirildiğinde Veritabanında Cari hesap Bilgisinin Doğru Gösterilmesinin Sağlanması

Karşı sipariş oluşturma işleminden sonra oluşan karşı siparişin cari hesap bilgisi değiştirilirse veri tabanında karşı siparişe ait cari hesap bilgisinin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

39-Satınalma Teklifinde e-Fatura Carisi Seçilip Teklif Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda e-Fatura Logosu Gelmesinin Sağlanması

Satınalma/Satış teklif fişinde e-Fatura carisi seçilip teklif fişi üzerinden sipariş fişi oluşturulduğunda e-Fatura logosu gelmesi sağlanmıştır.

40-Kullanıcı İşlem Yetkilerinden Sipariş Yetkileri Kapatıldığında Malzeme Üzerinde F9 Sipariş Hareketlerine Girildiğinde Siparişlerin Listelenmesinin Engellenmesi

Kullanıcı işlem yetkilerinden “Sipariş Yetkileri” kapatıldığında malzeme kartı üzerinde F9 “Sipariş Hareketleri”ne girildiğinde siparişlerin listelenmemesi sağlanmıştır.

41-Cari Hesap Kartında ve Kredi Kartı Hesabına Öndeğer Ödeme Planı Tanımlı Olduğunda Kredi Kartı Fişi Ödeme Hareketlerinin Doğru Oluşmasının Sağlanması

Finans parametreleri altına öndeğeri hayır olmak üzere “Kredi Kartı Fişinde Banka Öndeğer Banka Geri Ödeme Planı Baskın Olsun=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.

42-Kredi Kartı Fişinde Cari Hesap Kartından Öndeğer Gelen Ödeme Planının Satırdan Silinmesinin Sağlanması

Kredi kartı fişinde cari hesap kartından öndeğer gelen “Ödeme Planı” satırdan silindiğinde, ödeme hareketleri güncellendiğinde satırdan da silinmesi sağlanmıştır.

43-Alımlar Tablosunda Malzeme Özel Kod 5 ve Cari Hesap Kodu Filtresi Verildiğinde, Satınalma Faturasında Genele Eklenen İndirim ve Masrafların, Alımlar Tablosu İndirimler ve Masraflar Kolonlarına Yansıtılması

Alımlar tablosunda malzeme özel kod 5 ve cari hesap kodu filtresi verildiğinde, satınalma faturasında genele eklenen indirim ve masrafların, alımlar tablosu indirimler ve masraflar kolonlarına yansıtılması sağlanmıştır.

44-İhraç Kayıtlı Satınalma İade Faturalarının Connect’te Görünmesinin Sağlanması

İhraç kayıtlı satınalma faturaları üzerinden oluşturulan iade faturalarının e-Fatura / e-Arşiv gönder ekranlarında gözükmesi sağlanmıştır.

45-Satınalma KDV Muhasebe Kodlarında Malzeme ve Hizmet İçin KDV Muhasebe Kodları Tanımlandığında Satınalma Siparişinde Hizmet Satırı İçin Tanımlanan İlgili KDV Muhasebe Kodunun Gelmesinin Sağlanması

Satınalma KDV muhasebe kodlarında malzeme ve hizmet için KDV muhasebe kodları tanımlandığında satınalma siparişinde hizmet satırı için tanımlanan ilgili KDV muhasebe kodunun getirilmesi sağlanmıştır.

46-Satınalma Yetkileri Kısıtlı Olan Bir Kullanıcıda Satış Faturası Kaydedilirken Satış Faturası Kritik Olan Ürünler Uyarısı Alındığında Uyarıda İlgili Satınalma Fiyatının Görünmesinin Engellenmesi

Satış Faturası kaydedilirken çıkan “Satış Faturası Kritik Olan Ürünler” uyarı ekranında “Tanımlı Satınalma Fiyatı” alanının gözükmesinin, “Alım Faturaları” yetkisine göre kontrol edilmesi sağlanmıştır.

47-e-Beyannameler, Muhtasar Beyannamesi Ekler Sekmesinde Yer Alan İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Sekmesinde Satır Silinmesinin Sağlanması

e-Beyannameler, Muhtasar Beyannamesi Ekler sekmesinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” sekmesinde eklenen satırın silinebilmesi sağlanmıştır.

48-Muhasebe Fişlerinde Fiş Çıkarıldığında Diğer Kullanıcıya Bilgi Gitmesi İçin Onaylama Görevi Oluşturacak Şekilde İş Akışı Tanımlandıktan Sonra, Fişlerde Muhasebeleştirme İşlemi Yapıldığında Muhasebe Fişi Çıkarılmış Görevi Oluşmasının Düzeltilmesi

Muhasebe fişleri çıkarma işlemi için iş akışı tanımlandığı durumda entegrasyon sonucu oluşan mahsup fişi ile ilgili görev oluşması engellenmiştir.

49-Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin Parametresinin Finans Hareketleri İçin Çalışmasının Sağlanması

“Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin” parametresi Finans Parametrelerine eklenerek, Finans Hareketleri için çalışması sağlanmıştır.

50-Connect Üzerinden Kaydedilen Satınalma Faturasında Cari Hesap Bazında Günlük Limit Kontrolünün Doğru Çalışmasının Sağlanması

Cloud Connect ve Connect üzerinden satınalma faturaları kaydedilirken, Cari hesap gün bazında günlük tevkifat limiti kontrolü yapılabilmesi ve faturalara otomatik olarak tevkifat uygulanması sağlanmıştır.

51-Gelen e-Fatura Logo Connect’te F9 Menü Seçeneği ile Kasa İşlemleri-Satın Alma Faturasına Çevrilmesi Durumunda Kasa İşlem Numarasının +2 Artarak Oluşmasının Düzeltilmesi

Cloud ve connect e-Fatura gelen kutusu F9 menü seçeneği ile “Kasa İşlemleri- Satın Alma Faturasına” çevrilen faturalar kaydedildiğinde aldığı kasa işlem numarasının sıralı bir şekilde takip etmesi sağlanmıştır.

52-Malzeme Liste Ekranında Arayüz Uyarlama Yaptıktan Sonra F11 ile Seçilen Kolonlar Alanına Eklenen Alanların Ekran Kapatılıp Açıldıktan Sonra F11 Kaldırılan Kolonlar Alanında Görünmesinin Düzeltilmesi

Ekranlar üzerinde arayüz uyarlama yapıldıktan sonra F11 kolon gizle/göster özelliğinde yaşanan bozulmalar giderilmiştir.

53-Muhasebe Hesapları Liste Ekranında Mouse ile veya Aşağı Yön Tuşu ile Ekranda Alt Satırlara İnildiğinde Üst Satırlara Ait Borç ve Alacak, R.D Borç Ve Alacak Kolonlarındaki Değerlerin Silinmesinin Engellemesi

Muhasebe Hesapları ekranında mouse ile hareket edildiğinde sayfanın yenilenmesi sağlanmıştır.

54-Bankadan Portföye İade Edilen Çekler Bordrosu Muhasebeleştirme İşleminde Alınan Muhasebe Bağlantı Kodları Uyarısının Düzeltilmesi

“Çek/Senet Bordrosu” liste ekranında “Bankadan Portföye İade Edilen Çekler/Senetler Bordrosu” fişlerinde muhasebe kodları tanımlı olduğunda, muhasebeleştirme işleminde uyarı mesajı alınmadan muhasebeleştirmenin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Bir cevap yazın