Mali Döneme Bağlı Çalışma

Mali Döneme Bağlı Çalışma

Mali Döneme Bağlı Çalışma , Firmanın mali yıl başı ve sonu arasında kalan süreye kısaca Dönem denir. Dönemlerden bağımsız veri yapılarına (kartlar, tanımlar vb.) ait dosyalar firma kataloğu altında tutulur.

Bunun yanı sıra bir dönem içinde yapılan tüm işlemlere ait veri dosyaları da firma kataloğunun altında açılan dönem kataloglarında saklanır. Bunun amacı Ticari Sisteme ait raporları dönemlerden bağımsız olarak, yani birden fazla sayıda dönemi kapsayacak şekilde alabilmektir.

Dönem eklemek için Firmalar listesinde ilgili firma tanımı tıklanır. Dönemler simgesi üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki “Ekle” seçeneği ile dönem bilgileri kaydedilir. Dönem bilgileri şunlardır:

No: Çalışma dönemi numarasıdır. Otomatik olarak gelir.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Mali yıl başlangıç ve bitiş tarihleridir.

Para Birimi: Firmanın yasal olarak işlemlerini yürütmek zorunda olduğu ana para birimidir. Döviz türleri listelenir ve seçilir.

Dönem bilgileri “Kaydet” düğmesi tıklanarak kaydedilir. Dönem dosyalarının oluşturulacağını belirten ve onay isteyen mesaj ekrana gelir. Onay verilmesi durumunda firma dönem dosyaları oluşturulur. Dönem tanımının yanındaki “-” işareti “+” olarak değişir.

Dönem dosyaları en fazla bir yıllık olarak açılır. Bazı firmaların çalışma dönemleri yıl başından yıl başına değil, yıl ortasında belli bir dönemden başlayabilmektedir. Çalışma dönemi tarihleri buna göre belirlenir.

Yapılan dönem tanımı firmalar listesinde, ilgili firma tanımının altında dönem numarası, mali yıl başlangıç, bitiş tarihi ve dosya bilgisi ile listelenir.

Bir cevap yazın