Mali Dönemsiz Çalışma

Mali Dönemsiz Çalışma

Mali Dönemsiz Çalışma ile geçmiş dönem bilgilerine her an ulaşılabilir ve dönem sonunda yapılması gerekeli devir işlemlerine gerek kalmaz.

Dönemsiz çalışma için Firmalar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Mali Dönemden Bağımsız Çalışmaya Geçiş seçeneği kullanılır.

Mali dönemden bağımsız çalışma sistemine geçildiğinde artık bu sistem ile çalışmaya devam edilir. Yeniden dönemli çalışmaya dönüş sözkonusu değildir.

Mali Dönemden Bağımsız Çalışmaya Geçiş menüsü seçildiğinde eski çalışma sistemine dönülemeyeceğini belirten mesaj ekrana gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda tanımlı dönemlerin dönem bitiş tarihleri değiştirlebilir durumuna gelecektir.

Dönem bitiş tarihi önceki dönemin bitiş tarihinden erken olmamak kaydıyla kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Dönemsiz çalışma ile birlikte devir işlemi yapılmaz. Yalnızca muhasebe açılış ve kapanış fişi oluşturmak için muhasebe devir işlemi yapılır. Bu işlem ile otomatik olarak açılış ve kapanış fişleri oluşturulur.

Çalışma dönemi hangi aralığı kapsarsa kapsasın, muhasebe işlemleri mali yıl gösetilerek yapılır.

Dönemsiz çalışma ile birlikte toplam raporları filtre satırlarında istenen yıl verilerek alınır.

Hesap özeti pencerelerine arih bilgisi eklenerek yıllar itibariyle bilgiye ulaşılabilmesi sağlanmıştır.

Cari Hesap, Kasa ve Banka Hesap Özeti pencerelerinde çalışma dönemi başlangıç yılından sonraki her yıl için ilk satır “Önceki Dönem Bakiyesi” olacaktır. Önceki dönem bakiyesi bir önceki yılın bakiyesini içerir. Eğer çalışma dönemime ara dönemde başlanmışsa ilk yıl için ara dönemden yıl sonuna kadar olan veriler, sonraki yıllarda yine yıllık lveriler listelenir.

Bir cevap yazın