Malzeme Kayıt Türleri

Malzeme Kayıt Türleri

Malzeme kayıt türleri , malların sınıflanmasında kullanılır. Bu sınıflamayla daha fazla otomasyon ve raporlamada esneklik sağlama gözetilmiştir. Malzeme kart türleri malın kullanım amacına ve alış/satış şekline göre belirlenmiştir.

Malzeme türü malzemeler listesinde kayıt türü alanında belirlenir. Malzeme kayıt türleri şunlardır:

Hammadde –  Yarı mamul  – Mamul

Özellikle üretim yapan ve ürettiği malları satan firmalarda, üretimde yalnızca hammadde değil yarı mamul ve mamul kalemleri de kullanılır. Bu ürünler hammadde, mamul, yarı mamul türleri olarak ayrı ayrı kaydedilir.

Ticari Mallar
Üretimle ilgisi olmayan, yalnızca alınıp satılan mallar da ticari mallar adı altında kart türü olarak stoklarda yer alır.

Karma Koli
Mallar, satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli birkaç malzeme kaleminden oluşur. Hem karma koli içinde yer alan hem de satışı yapılan malzemelerin koli içindeki satışları ve tek başına satışları ayrı ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır.

Depozitolu Mal
Depozitolu mal alıp satan işletmelerin depozitolu mal alış, satış ve depozito iade işlemlerini izlemek için kullanılır.

Tüketim Malı
Firmanın kendi içinde tükettiği (yakıt, kırtasiye vb) malzemelerin kaydedilmesinde kullanılır.

Bir cevap yazın