Malzeme Sınıfı Birim Bilgileri

Malzeme Sınıfı Birim Bilgileri

Bir malzemenin fiziksel özelliklerinden ya da değişik paketleme şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birimi olabilir. Örneğin bir malzemenin işlemleri kalem bazında birimler (adet, kutu, koli vb.) olarak gerçekleştirilebileceği gibi uzunluk (cm, m, dm vb.) ya da ağırlık birimleri (gr, kg, ton vb.) gibi farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir. Her malzeme sınıfına bir birim seti atanır. Birim seti tanımı ile ana birim ve istenilen sayıda alt birim kaydedilir. Alt birimler ile ana birim arasındaki çevrim katsayısı ve bu birimlerin kullanım öncelikleri belirlenir.

Malzeme sınıfı kartlarında yer alan Birimler sayfası ile, malzeme sınıfının kullanacağı birim seti seçilir. Her malzeme sınıfı tek bir birim seti kullanabilir. Programda öndeğer olarak bir birim seti tanımlıdır ve kartlara aktarılır. Farklı bir birim seti kullanılacaksa birim setlerine ulaşılır ve tanım yapılır. Malzeme sınıfı/malzeme kartı Birimler penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Birim Seti Kodu: Malzeme sınıfı için geçerli olacak birim seti kodudur. Kod alanında ilgili birim kodu girilir ya da birim setleri listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Birim seti olarak yalnızca kullanıcı tanımlı birim setleri seçilebilir. Birim seti seçiminde şu noktalara dikkat edilmelidir:

  • Birim seti tipi “kullanıcı tanımlı” olmayanlar seçilemez
  • Her malzeme sınıfına tek bir birim seti bağlanabilir

Birim seti tanımlarında Malzeme/Hizmet kullanım koşulu alanında “malzeme/hizmet kartına özel” seçimi yapılan birim seti tanımları, bir malzeme/hizmet kartında kullanıldıktan sonra; başka bir malzeme/hizmet kartında kullanılamaz.

Açıklama: Malzeme sınıfının kullanacağı birim setinin adı ya da açıklamasıdır. Birim seti kodu seçimi yapıldığında birim açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Bu alandan da birim setleri listelenir ve seçim yapılabilir.

Malzeme sınıfı kartları birim seti kodu ve açıklaması alanlarından “malzeme/hizmet kartına özel” seçimi yapılan birim seti tanımları seçilemez. Böyle bir durumda program tarafından uyarı verilir ve seçim engellenir.

Çevrim Katsayısı: Ana birim dışındaki birimlerin çevrim katsayısının belirlendiği alandır. Seçilen birim seti tanımında belirtilen katsayılar öndeğer olarak gelir. Malzeme(sınıfı) için ana birim karşılığı farklı ise değiştirilebilir.

E-İş Ortamında Geçerlidir: Birimin E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Birimin satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Barkod 1-2-3: Seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için 3 ayrı barkod bilgisi girilebilir. Aynı barkod farklı bir malzeme sınıfında ya da aynı malzeme sınıfı içinde tekrar kullanılmaz.

Kullanım Yeri: Ana birim dışındaki diğer birimlerin kullanım yeri bu seçenek ile belirlenir. Birim seti tanımında yapılan seçimler öndeğer olarak gelir ancak gerekirse tanımlanan malzeme sınıfı için geçerli olacak kullanım yerleri değiştirilebilir.

Öncelik: Ana birim dışındaki diğer birimlerin işlemlerde kullanım önceliğinin belirlendiği alandır. Öncelik değeri kullanıcı tarafından verilir.

Bir cevap yazın