Malzeme Sınıfı Satınalma Fiyatları

Mal alımlarında satıcı firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, temin süreleri her Malzeme için ayrı, ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Tanımlı fiyatlar satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde fiş satırında Birim Fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırındaki malzemeye ait fiyat kartı tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler, tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa, Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme satınalma fiyatları listesinde kayıtlı fiyat kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. İşlemlerin tümü için satış fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır.

Bir cevap yazın