Marka Bilgileri

Marka Bilgileri

E-Ticaret uygulamalarında kullanılacak marka bilgileri marka tanımları listesinde “Ekle” seçeneği ile açılan marka tanım kartı ile kaydedilir.

Marka Kodu: Marka kodudur. Her yeni marka tanımında, marka kodu bir artırılarak program tarafından oluşturulur.

Açıklaması: Markanın adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Marka özel kodudur. Kullanıcının, markaları kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanı raporlama amaçlı kullanılır.

Yetki Kodu: Marka yetki kodudur. Detaylı yetki tanımları için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olabilir.

Marka tanımı “Kaydet” düğmesi tıklanarak kaydedilir. Marka tanımlarına malzeme kartları üzerinde yer alan marka kodu alanından ulaşılır ve E-Ticaret işlemlerinde bu malzeme için kullanılacak marka tanımı seçilir.

Malzeme marka atama işlemi toplu olarak da yapılır. Bunun için Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Marka Güncelleme seçeneği kullanılır. Atanacak marka ve hangi malzemelere atanacağı filtre satırlarında belirlenir.

Malzeme Marka Güncelleme

Bir cevap yazın