Marka Tanımları

Web üzerinde E-Mağaza uygulamalarında kullanılacak malzemelere ait markaların kaydedildiği seçenektir. Ana Kayıtlar modülü / Stok bölümünde yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanım üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Ekle

Yeni marka tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Marka tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.

Kopyala

Tanım bilgilerini boş karta kopyalar.

Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler

Kayıt Sayısı

Kayıtlı marka kartı sayısını görüntüler

Güncelle

Marka tanımları listesini girilen son bilgilerle görüntüler

Öndeğerlere Dön

Marka tanımları penceresini sistemde kayıtlı ölçütlerle görüntüler.

Bir cevap yazın