Masraf Merkezleri

Masraf Merkezleri

Şirket ile ilgili her türlü muhasebe işlemi ve hesap durumları hesap planı üzerinden izlenir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak daha fazla sayıda hesabın açılmasını gerektirir. Bu da hesap planının gerektiğinden fazla büyümesine neden olacaktır. Bu nedenle yardımcı bir hesap planı niteliğini taşıyan masraf merkezleri kullanılarak hesap planının gereğinden fazla büyümesi engellenir.

Özellikle maliyet muhasebesi yapılırken hesap planının yanı sıra, yapılan masrafların dağıtılacağı ayrı masraf merkezleri tanımlanabilir. Muhasebe fişleri kaydedilirken hesabın gideceği masraf merkezleri belirtilir. Masraf merkezleri ne ait bilgiler her bir masraf merkezi için ayrı açılan kartlarda tutulur. Masraf merkezi karları menü seçenekleri şunlardır:

Ekle

Yeni bir masraf merkezi tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Masraf merkezini silmek için kullanılır.

İncele

Masraf merkezi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen masraf merkezi bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapana tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı masraf merkezi sayısını görüntüler.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı masraf merkezleri listesinde, istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Filtrele

Masraf merkezleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Hesap Özeti

Seçilen masraf merkezi merkezine ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Döviz Toplamları

Masraf merkezinin işlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hareketler

Masraf merkezi kartına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Ekstre

Masraf merkezine ait hareketleri borç, alacak ve bakiye toplamları yanısıra işlem bilgileri ile listeler.

Güncelle

Masraf merkezleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Masraf merkezi ve/veya masraf merkezleri listesine ait kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.

Bir cevap yazın