Muhtasar Beyanname

Muhtasar Beyanname

Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluşturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi için kullanılır.

Muhtasar Beyanname eklendiğinde diğer beyannemelerimizde olduğu gibi hesap hesap aralığı tutar ya da formül gibi karşılıkların seçildiği alanlar karşımıza çıkacaktır.

Muhtasar beyanname şu bölümlerden oluşmaktadır:

 • Genel Bilgiler
 • Vergiye Tabi İşlemler
 • Ödemeler
 • Vergi Bildirimi
 • Düzenleme Bilgileri
 • Ekler  

Genel Bilgiler:

Genel bilgiler bölümü üç başlıktan oluşur. Beyanname numarasının girildiği No alanı, vergi dairesinin seçildiği, beyannamenin hangi dönemin, hangi yıl ve ayına ait olduğu gibi seçeneklerinin belirtildiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin alanı.

Muhtasar beyanname aylık olarak verildiği gibi 3 er aylık olarak da verilebilmektedir. İdari bilgiler bölümünde dönem tipi seçeneği ile muhtasar beyannamenin aylık mı üçer aylık mı olduğu belirlenmektedir.

Dönem tipi combo box ı açılarak 3 aylık seçilmiş ise ekranda bu üç aylık dönemin hangi aydan itibaren başladığı bilgisi listelenmektedir.

Vergiye Tabi İşlemler:

Vergiye tabi işlemler bölümü de iki başlıktan oluşmaktadır:

 • Matrah ve Vergi Bildirimi
 • Mahsup Edilen Vergiler

Diğer beyannamelerimizin oluşturulmasında olduğu gibi beyannameyi oluşturan kalemler için hesap-hesap aralığı tutar ya da formül seçeneklerinden biri kullanılmalıdır.

Ödemeler:

Ödemeler bölümünde ücret ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirilimler listelenmektedir.

Bu kaleme uygun olan kişi ya da firmalara ait Adres , T.C Kimlik ,Vergi Kimlik ,Gayrisafi Tutar v.b bilgileri girilerek listelenmektedir.

Veri Al: Ödemeler tabında, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan “Veri Al” seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl’a uygun olan serbest meslek makbuzları, gider pusulaları ve müstahsil makbuzları satırlara otomatik olarak aktarılır.

Vergi Bildirimi:

Vergi bildirimi bölümü de üç başlıktan oluşmaktadır.

Çalıştırılan işçi sayısı bölümü aylık 3 aylık olarak asgari ücretli ve diğer ücretli olarak çalıştırılan işçi sayılarının toplamlarının girildiği bölümdür.

Muhtasar beyannamenin türüne göre bu alanlardaki kutular edit edilebilir hale dönüşmektedir. Muhtasar beyannamenin dönemi 3 aylık ise çalıştırılan işçi sayısı bölümünde bu periyoda denk gelen aylar için ayrı ayrı işçi sayısı girilmektedir.

Muhtasar aylık olarak veriliyor ise asgari ücretli ve diğer ücretli çalışan işçi sayısı sadece beyannamenin verildiği o ay için girilmektedir.

Tahsilatı yapılmış kaldırılan vergiler bölümünden ise bu vergilere ait tür kodu seçimi yapılarak karşılığında yapılan gelir vergisi kesintisi tutarı bildirilmektedir.

Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tebliği ise üç seçenekten ibarettir:

 • Yok
 • 1 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında  Teşvik
 • 4 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında  Teşvik

Düzenleme Bilgileri:

Vergi sorumlusuna ve  beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

Ekler:

Ekler bölümü şu başlıklardan oluşur:

 • Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06. 06. 2008 Sonrası)
 • Ar Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim
 • Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06. 06. 2008 Öncesi)
 • G.V.K Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim
 • Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Bildirimi
 • İşveren/İşçi Bildirimi
 • G.V.K. 4691. Madde Kapsamına İlişkin Bildirim

Bir cevap yazın