Reeskont Faiz Oranları

Reeskont hesaplamaları yerel para birimi yanında işlem döviz türü üzerinden de yapılır. Döviz türleri için geçerli olacak reeskont faiz oranları Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsünde yer alan Reeskont Faiz Oranları seçeneği ile kaydedilir.

Geçerli olacak oranlar her döviz türü için gg/aa/yy formatında ayrı ayrı kaydedilir.

Reeskont düzeltmelerinde kullanılacak döviz türü Reeskont Düzeltmelerini Oluştur filtre satırlarında belirlenir.

UFRS Reeskont Oluşturma filtre seçeneklerinde şu seçenekler yer almaktadır:

  • Döviz Türü
  • Reeskont Değeri

Döviz Türü filtre satırında hesaplamalar için geçerli olacak döviz türleri seçilir.

Satınalma ve satış faturaları için reeskont hesaplaması yapılırken, döviz türü filtre satırında seçili olan işlem dövizlerinin kullanıldığı, satış faturaları hesaplamaya alınır. Hesaplama yine “Yerel para birimi tutarı” üzerinden yapılır. Reeskont oranı olarak işlem dövizi için tablodan girilen aylık değer dikkate alınır. Oluşan muhasebe işindeki kur fatura tarihi kuru olacaktır.

Reeskont Değeri filtre satırında ise hesaplamalarda dikkate alınacak oranın nereden alınacağı belirlenir. Bu filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

Filtreden Alınacak
Tablodan Alınacak

Filtreden alınacak seçilirse UFRS Reeskont Oluşturma penceresinde Reeskont Faizi filtre satırında belirtilen değer dikkate alınır.

Tablodan okunacak seçilirse değerlemeye tabi tutulan her bir işlemin ait olduğu döviz cinsi için Reeskont Faiz Oranları tablosunda belirtilen belirlenen reeskont oranı hesaplamada kullanılır.

Bir cevap yazın