Sabit Kıymet Alım İade İşlemleri

Sabit Kıymet Alım

Sabit Kıymet Alım Alınan sabit kıymetin iadesi söz konusu olduğunda bu işlem alım irsaliyeleri veya alım faturaları menü seçenekleri ile kaydedilir.

Alım irsaliyeleri ya da alım faturaları listesinde fiş türü alım iade irsaliyesi ya da alım iade faturası olarak seçilir.

Fatura ya da fiş satırlarında satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. Daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan “Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendir” seçeneği ile, iade edilecek sabit kıymet kaydı seçilir. Miktar kolonuna iade edilecek miktar yazılır ve birim fiyat girilir.

Amortisman ve değerleme tablosu alındığında iade edilen sabit kıymet tutarı değer düşüklüğü kolonunda listelenir.

Bir cevap yazın