Sabit Kıymet Kayıtları

Sabit Kıymet Kayıtları

Sabit Kıymet Kayıtları  tanımı ile girilen ve sabit kıymetin takibinde işlemlerde geçerli olacak bilgiler yanında sabit kıymetin alım tarihi, maliyeti ve amortisman başlangıcı vb. bilgiler Sabit Kıymet Tanımları Listesi’nde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Sabit Kıymet Kayıtları seçeneği ile kaydedilir.

Yeni sabit kıymet kaydı eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

Ekle

Yeni sabit kıymet kaydı eklemek için kullanılır.

Değiştir

Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Sabit kıymet kaydını silmek için kullanılır.

İncele

Sabit kıymet kaydını incelemek için kullanılır.

Kopyala

İlgili sabit kıymet kaydı bilgilerini başka bir karta kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.

Bul

Sabit kıymet kaydını aramak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen sabit kıymet kayıtlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

Amortisman Tablosu

Amortisman tablosunu almak için kullanılır.

Amortisman Tablosu (Alternatif)

Alternatif parametrelerle amortisman tablosunu almak için kullanılır.

Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)

Enflasyon muhasebesi amortisman tablosunu almak için kullanılır.

Amortisman Tablosu (Alternatif Enflasyon Muhasebesi)

Alternatif parametrelerle enflasyon muhasebesi amortisman tablosunu almak için kullanılır.

Toplamlar

Sabit kıymete ait toplamları görüntüler.

Ömür Uzatıcı Gider Ata

Sabit kıymete ömür uzatıcı gider atamak için kullanılır. Gider işaretli olmayan sabit kıymet kaydı üzerinde menüde yer alır.

Fonksiyon Artırıcı Gider Ata

Sabit kıymete fonksiyon artırıcı gider atamak için kullanılır. Gider işaretli olmayan sabit kıymet kaydı üzerinde menüde yer alır.

Sabit Kıymet Giderleri

Sabit kıymet giderlerini görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Sabit kıymet kayıtları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Sabit kıymet kayıtları liste penceresini programda tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

TFRS Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü / Artışı

Herhangi bir değer düşüklüğü / artışı sözkonusu olduğunda, sabit kıymetin yeni değerlerini girmek için kullanılır.

Amortismanı Durdur

Rusya mevzuatına göre çalışılması durumunda, sabit kıymetler için aylık bazda yapılan amortisman hesaplamasını (defterden düşme olmadan) geçici bir süre için durdurmak, ilgili sabit kıymet üzerinden amortisman hesaplaması yapılmasını engellemek için kullanılır.

Kilitle

Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.

Kilit Kaldır

Kayıt bazında yapılan onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.

Toplu Kilitle

Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.

Toplu Kilit Kaldır

Kayıt bazında onaylama işlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Sabit kıymet kaydı ya da sabit kıymet kayıtları listesi için kısayol oluşturmak işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.

Bir cevap yazın