Etiket Arşivi:

TFRS Amortisman Tablosu Parametreleri

Türk Ticaret Kanunu’nda TFRS kapsamında yer alan  standart (TMS 16), işletmenin maddi duran varlıklara olan yatırımı ile bu yatırımdaki değişiklikleri finansal tablo kullanıcılarının bilgisine en doğru şekliyle sunma ve maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe işlemlerini düzenleme amacını güder. Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi bu standart hükümlerine göre yapılır. Standardın amacı maddi …

Detaylı incele