TFRS Amortisman Tablosu Parametreleri

Türk Ticaret Kanunu’nda TFRS kapsamında yer alan  standart (TMS 16), işletmenin maddi duran varlıklara olan yatırımı ile bu yatırımdaki değişiklikleri finansal tablo kullanıcılarının bilgisine en doğru şekliyle sunma ve maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe işlemlerini düzenleme amacını güder.

Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi bu standart hükümlerine göre yapılır. Standardın amacı maddi duran varlıkların ilk defa mali tablolarda kayda alınması ve takip eden dönemlerde muhasebeleştirme ilkelerinin belirlenmesidir. TMS 16 için, faydalı ömür değişiklerinden dolayı amortisman süreleri ve oranları farklılık gösterebilmektedir.

LOGO ürünlerinde, bu standart için kullanılacak amortisman tablosu parametreleri TFRS Amortisman Tablosu Parametreleri başlığı altında ayrı olarak girilir.

Aynı şekilde amortisman tablosu da TFRS Amortisman Tabloları ile alınır. Bu tablo kendine ait parametreleri kullanarak hesaplamaları yapar.

TFRS Amortisman Tablosu üzerinden TFRS düzeltmeleri oluşturulur ve amortisman tablosu ile TFRS amortisman tablosu arasındaki farklar TFRS düzeltme fişi olarak kaydedilir. Düzeltme fişleri toplu olarak ya da tek tek muhasebeleştirilir.

TFRS Amortisman tabloları için geçerli olacak parametreler TFRS Amortisman Tablosu Parametreleri ile kaydedilir. TFRS Amortisman Tabloları, sabit kıymet kaydı F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

TFRS Amortisman Tablosu Parametreleri penceresinden amortisman türü, oranı, süresi, yeniden değerleme ve değerleme için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı belirlenir.

Amortisman süresi tipi (Yıl/Ay) seçeneği, sabit kıymetin faydalı ömür süresinin aylık olarak tanımlanması için kullanılır. Bu seçenek TFRS parametrelerinde “Kıst Amortismanı: Evet” ve “Amortisman Türü: Normal” seçiliyken çalışır.

TFRS Değeri: TFRS amortisman hesaplamalarında dikkate alınacak değerdir. Bu alandaki değer aynı zamanda, TFRS sabit kıymet değer düşüklüğü / artışı işlemlerinde kullanılır.

TFRS Amortisman Tabloları

TFRS kapsamında amortisman tabloları Sabit Kıymet Kayıtları Listesinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki TFRS Amortisman Tabloları seçeneği ile alınır.

TFRS Amortisman Tablosu üzerinden UFRS Düzeltme İşlemi

TFRS amortisman tablosu üzerinden TFRS düzeltme fişinin oluşturulması için Amortisman ve Değerlemeler (Muhasebe Mevzuatı) penceresinde F9- sağ fare tuşu menüsündeki “TFRS Düzeltmelerini Oluştur” seçeneği kullanılır.

TFRS Düzeltme Mahsuplaştırması

Sabit kıymet için düzeltme kayıtları Sabit Kıymet > İşlemler > TFRS Düzeltme Mahsuplaştırması seçeneği ile kaydedilir.

Bir cevap yazın