Tanımlı Stok Fişleri ve Tanımlı İrsaliyelerler

Stok program bölümünde standart olarak bulunan fişlerin dışında firmanın iç işleyişini izlemek için beşer adet giriş ve çıkış fişi tanımlamak mümkündür. Kullanıcı tanımlı malzeme fişleri, Ana Kayıtlar program bölümünde / Stok menüsü altında yer alan Tanımlı Malzeme Fişleri seçeneği ile kaydedilir. Ekrana gelen pencerede her fiş türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece fişlere ait açıklama bilgisi girilir.

1519 numaralı fişler kullanıcının tanımlayacağı giriş fişlerine, 20 – 24 numaralı fişler ise çıkış fişlerine ayrılmıştır. Yapılan fiş tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Standart olarak tanımlı satış  irsaliyelerin dışında beş adet satış irsaliyesi tanımlanabilir. Tanımlı satış irsaliyeleri, Ana Kayıtlar program bölümünde / Stok menüsü altında yer alan Tanımlı Satış İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir. Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

3539 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı satış irsaliyelerine ayrılmıştır. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Standart olarak tanımlı alım irsaliyelerin dışında beş adet alım irsaliyesi tanımlanabilir. Tanımlı alım irsaliyeleri, Ana Kayıtlar program bölümünde / Stok menüsü altında yer alan Tanımlı Alım İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir. Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

3034 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı alım irsaliyelerine ayrılmıştır. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Bir cevap yazın