Varyant Toplamları

Varyantlı malzeme hareketlerinin, tutar ve toplam bilgileri ile listelendiği seçenektir. Malzemeler listesinde, “varyantlı” malzemelerin F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Varyant toplamları penceresinde Stok ve Fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Pencerenin sol kısmında malzemeye ait varyantlar yer alır. Toplamlar her varyant için ayrı ayrı listelenir.

Satınalma Siparişleri Varyantlı malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.

Teslim Alınan Siparişler Teslim alınan sipariş miktarıdır.

Satış Siparişleri Müşterilerden alınan sipariş miktarıdır.

Sevk edilen Siparişler Satış siparişinin karşılanan miktarıdır.

Satınalma Miktarı Alınan varyantlı malzeme miktarıdır.

Üretimden Girişler
Üretimden giren varyantlı malzeme miktarıdır.

Diğer Girişler
Kullanıcı tanımlı fişler ile girilen varyantlı malzeme miktarıdır.

Önceki Dönem Devri
Bir önceki mali dönemden devreden varyantlı malzeme miktarıdır.

Toplam Girişler
Toplam varyantlı malzeme miktarıdır.

Ambar Girişleri
Ambar fişleri ile girilen varyantlı malzeme miktarıdır.

Konsinye Girişler
Konsinye olarak alınan varyantlı malzeme miktarıdır.

Satış Miktarı Toplam satış miktarıdır.

Sarf, Fireler Sarf ve fire varyantlı malzeme miktarıdır.

Diğer Çıkışlar Kullanıcı tanımlı fişler ile çıkılan varyantlı malzeme miktarıdır.

Toplam Çıkışlar Tüm hareketler dikkate alınarak hesaplanan toplam çıkış miktarıdır.

Ambar Çıkışları Ambardan çıkılan varyantlı malzeme miktarıdır.

Konsinye Çıkışlar Konsinye olarak verilen varyantlı malzeme miktarıdır.

Rezervasyon Miktarı Üretim ya da sipariş için ayrılan varyantlı malzeme miktarıdır.

Fiili Stok Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan varyantlı malzeme miktarını gösterir.

Gerçek Stok Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları hariç olmak üzere elde bulunan varyantlı malzeme miktarını gösterir.

Sayım Fazlası Sayım fazlası miktarıdır.

Sayım Eksiği Sayım eksiği miktarıdır.

Son Hareket Tarihi Son malzeme hareketi tarihidir.

Satınalma Tutarı Ambar bazında, yapılan alımların parasal değerini gösterir.

Satış Tutarı Ambar bazında, yapılan satışların parasal değerini gösterir.

Ortalama Değer Varyantlı malzemenin TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.

Son Hareket Tarihi Varyantlı malzemenin o ambardaki son hareket tarihini gösterir. Hareket tarihi seçilerek malzeme durum bilgileri seçilen bu tarihe göre izlenir.

Bir cevap yazın