Varyantlar

Varyantlar

Varyantlar Malzemeye ait varyantların tanımlanması ve malzemeye bağlı olarak kaydedilebilmesi için malzemeler listesinde ilgili kayıt üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Varyantlar seçeneği kullanılır. Açılan Malzeme Varyant listesi değişken malzemenin varyantlarının oluşturulduğu ve izlendiği listedir.

Malzeme varyantı tanımlamak veya varolan tanımlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve işlemler için malzeme varyantları listesinde, pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Menü seçenekleri şunlardır:

Ekle Yeni bir malzeme varyantı tanımlamak için kullanılır.

Değiştir Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar Malzeme varyant kaydını silmek için kullanılır.

Kopyala Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar Seçili olan kayıtların topluca silinmesinde kullanılır.

Otomatik Varyant Kartı Ataması Belirlenen özelliklere göre malzeme varyantlarının çeşitli kombinasyonlar ile otomatik olarak oluşturulması için kullanılır.

Varyant Hareketleri Malzeme varyantına ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Sipariş Hareketleri Malzeme varyantına ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Planlı Hareketler Takibi Planlı hareket takibi ile malzeme varyantının rapor tarihinden başlayarak tüm planlanan hareketleri ve bunların fiili stoka etkisi listelenir.

Emanet Malzemeler Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

 • Sevkedilmiş Emanet Malzemeler
 • Sevkedilmiş emanet malzemeleri listelemek için kullanılır.

Toplu Güncelle
Seçilen varyant tanım bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Ambar Parametreleri
Malzeme varyantı ambar parametrelerini kaydetmek için kullanılır. Malzeme için belirlenen parametreler varyantına öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilir.

Durumu
Malzeme varyantına ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri izlenir.

Alımlar
Malzeme varyantına ait alım işlem tutarları TL ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Satışlar
Malzeme varyantına ait satış tutarları TL ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Durum Grafiği
Malzeme varyantına ait tüm ambarlar için genel durum bilgilerini grafik olarak görüntüler.

Ambar Toplamları
Çok sayıda ambarla çalışma söz konusu ise malzeme varyantının bu ambarlardaki bilgilerini ekrana getirir.

Satınalma Döviz Toplamları
Malzeme varyantına ait alış hareketleri, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir.

Satış Döviz Toplamları
Malzeme varyantına ait satış hareketleri, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir.

Ekstre Belirli tarihler arasındaki varyant hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile almak için kullanılır.

Barkod Malzeme varyantına ait hızlı barkod girişi ve barkod ata işlemleri için kullanılır.

Ara Kod ya da açıklamaya göre sıralı malzeme varyantları listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Filtrele Malzeme varyantları listesini, verilen filtre koşullarına uygun olarak görüntüler.

Kayıt Bilgisi Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı Malzeme varyantları listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Güncelle Malzeme varyantları listesini güncellemek için kullanılır.

Yaz (Etiket) Varyant bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır.

Yaz (Mektup) Varyant bilgilerinin mektup formuna yazdırılması için kullanılır.

Öndeğerlere Dön
Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Malzeme Varyant Bilgileri

Malzeme varyantları ekranı iki bölümden oluşur. Sağ bölümde konfigüre edilecek olan malzemeye atanmış olan özellik set atamaları ile beraber oluşturulacak olan varyant ekleme bölümü; sol bölümde ise kayıt bilgileri yer alır.

Malzeme varyantı kaydetmek için Malzeme Varyantları penceresinde yer alan “Ekle” seçeneği kullanılır.

Pencerenin sol üst kısmında varyantları oluşturulacak olan ana malzemenin kod ve açıklama bilgisi yer alır. Malzeme varyantları penceresinde yer alan diğer bilgiler şunlardır:

Malzeme Kodu: Varyant tanımı yapılacak olan malzemenin kodudur. Değiştirilemez.

Malzeme Açıklaması: Varyant tanımı yapılacak olan malzemenin kodudur. Değiştirilemez.

Varyant Bilgileri

Kod: Varyant kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır ve bir varyanta verilmiş olan kod başka bir varyant için kullanılamaz.

Açıklama: Varyant tanım adı ya da açıklamasıdır.

Özel Kodu: Malzeme varyantlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, malzeme varyantlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, malzeme varyant kartı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği malzeme varyantı gruplarını belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği malzeme varyantlarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Malzeme varyant kaydının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. “Kullanımda” seçimi yapıldığında kayıt aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. “Kullanım Dışı” seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Özellikler

Malzeme varyantına bağlı özellikler bu alanda kaydedilir. Malzeme kartında tanımlanmış olan özellik seti veya özellikler varsa bu alana doğrudan gelir; istenirse değiştirilir.

Kod: Özellik kod bilgisidir. Bu alandan tanımlı malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir.

Açıklama: Malzeme özelliği açıklama bilgisidir. Bu alandan da malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir.

Değer: Malzeme özelliği değeridir. Özelliklere ait değer bilgileri Ana Kayıtlar modülü / Stok bölümünde yer alan malzeme özellikleri ve/ya özellik setleri ile tanımlanır. Bu alandan malzeme özelliğine ait değerler listelenir ve istenen değer seçilir. Böylece malzemeye ait varyasyonlar oluşturulmuş olur.

Değer Açıklaması: Malzeme özellik değerinin açıklamasıdır. Bu alandan da malzeme özelliğine ait değerler listelenir ve istenen değer seçilir.

Birimler

Varyant tanım penceresinde Birimler başlığı altından, malzeme boyut bilgileri, barkod bilgisi ve birimler arası çevrim bilgileri kaydedilir. Malzeme Varyantı birim seti ve birim bilgileri ait olduğu malzeme kartından gelir; değiştirilemez.

Her varyant için ayrı barkod numarası verilir. Fiş ve faturalarda barkod numarası ile işlem yapılırken, malzeme tanımları ile birlikte malzeme varyantlarında bulunan barkod numaraları da kontrol edilir ve malzeme girişi buna göre yapılır.

Muhasebe Hesapları

Varyanta ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodlarının verildiği seçenektir.

Fiyatlar

Varyantlara ait fiyatları görüntülemek için kullanılır; izleme amaçlıdır. Varyantlara ait fiyatlar, Fiyat Kartları F9/sağ fare tuşu menüsüne yer alan “Varyant Özellik Belirleme” seçeneği ile belirlenir. Varyant Bilgileri – Fiyatlar penceresinde yer alan bilgiler şunlardır:

Kayıt Türü: Fiyat kart türünü belirtir. (Alış / Satış)

Kodu: Fiyat kartı kodudur.

CH Kodu: Alış/Satış işlemlerinde geçerli olacak cari hesabın kodudur.

Birim Fiyat: Varyant birim fiyatıdır.

Birim: Varyant birim bilgisidir.

KDV: Birim fiyata KDV’nin dahil olup olmadığı bilgisidir.

Döviz: Fiyat için geçerli olan para birimidir.

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: Fiyat kartı geçerlilik tarihlerini gösterir.

Müşteriler / Tedarikçiler

Müşteri ve tedarikçilerin varyant bazında ayrı ayrı tanımlanabildiği seçenektir. Malzeme temini yapılmak istendiğinde, ilgili malzemenin varyantlı olması halinde siparişler malzemenin ilgili varyantı için tanımlanan tedarikçi için oluşturulur.

Kaydedilen malzeme varyantı, Malzeme Varyantları penceresinde sol bölümde kod, açıklama, fiili stok ve gerçek stok bilgileri ile listelenir.

Varyantlı malzeme kayıtlarında dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Varyant olarak hareket görmüş bir malzemenin varyant malzeme özelliği kaldırılamaz.
 • Varyantların birim seti ve birimleri değiştirilemez. Birimler tabında sadece birim dışındaki aanlar değiştirilebilir. Kullanım yeri,e-iş ortamındaki ve satış noktalarındaki geçerlilikler malzeme kartından okunur.
 • Malzemeye ait bir varyant tanımı yapıldığında malzemenin varyantlı malzeme özelliği kaldırılamaz.
  Varyantı olan malzemeler çıkarılamaz.
 • Karma Koli, Malzeme Sınıfı, Sabit Kıymet türündeki malzemeler varyantlı malzeme olarak kullanılamaz.
 • Varyant özelliği olan malzemeler Malzeme Sınıfı alt malzemesi olarak seçilemez.
 • Varyant için geçerli olacak izleme yöntemi, stok yeri takip özelliği ve ek vergi kartı değeri bağlı olduğu malzemeden alınır.
 • Varyantlı bir malzeme fişlere seçildiğinde varyantın da seçilmesi zorunludur. “Varyantlı” alanı işaretlenmiş bir malzeme, fişlerde varyantsız olarak yer alamaz.
 • Varyantlar birim setlerini bağlı olduğu malzemeden alır. Fakat boyut bilgileri,barkod bilgisi ve çevrim katsayıları varyant bazında değişiklik gösterebilir.
 • Paket veya araç olarak işaretlenmiş malzemeler varyantlı malzeme olarak işaretlenemez.

Alım / satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların miktar ve fiyat bilgilerinin fiş satırlarına girişinde kolaylık sağlamak amacıyla varyantlar için dağıtım şablonları tanımlanır.

Varyant İstisna Tanımları

Teorik olarak oluşturulabildiği halde fiziksel olarak oluşturulamayacak malzeme varyantlarının belirlemesi için yapılan tanımlardır. Varyant seçeneği işaretlenmiş malzemelerin F9-sağ fare tuşu menü seçenekleri arasında yer alır.

Bir cevap yazın