Zorunlu Alanlar

Zorunlu Alanlar Kart ve fiş girişlerinde mutlaka bilgi girilmesi istenen alanları belirlemek ve bu alanlara bilgi girilmeden kart ya da fişlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Bunun için Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri altında yer alan Zorunlu Alanlar seçeneği kullanılır.

Zorunlu alanlar cari hesap kartı, malzeme kartı, muhasebe hesap kartı, sabit kıymet kaydı ile fatura, muhasebe fişi, sipariş, malzeme fişleri, irsaliyeler ve talep fişleri için belirlenir. Zorunlu alanlar listesinde programda tanımlı standart alanlar ile kullanıcı tarafından tanımlanmış alanlar yer alır. Bilgi girilmesi zorunlu olacak alanlar işaretlenir. İşaretlenen alanlar fiş ya da kart kaydedilirken boş bırakılamaz.

Zorunlu alanlar için, bilgi girişlerinde (tutarsal olmayan alanlar için) karakter sayısı kontrolü ve karakter değer türü kontrolü yapmak mümkündür. Bu kontroller için zorunlu alanlar penceresindeki En Az ve En Çok alanları kullanılır. Girilen bilginin hangi türde olacağı Değer Türü alanında belirlenir. Bu alan, Hepsi, Sadece Sayı ve Sadece Metin seçeneklerini içerir.

Hepsi seçiminde, zorunlu alana her türlü karakter tipi girilebilir.

Sadece Sayı seçiminde, zorunlu alana metin değeri içeren bir bilgi girildiğinde program kullanıcıyı “…………. alanı bilgisi sadece sayısal değer içerebilir” mesajı ile uyarır.

Sadece Metin seçiminde, zorunlu alana sayı değeri içeren bir bilgi girildiğinde program kullanıcıyı “…………. alanı bilgisi sadece metin değer içerebilir” mesajı ile uyarır.

Zorunlu alanlara değer girişinde karakter sayısının En Az ve En Çok alanlarında belirtilen sınırı aşması veya belirtilen sınırın altında kalması durumunda program kullanıcıyı “…………. alanı bilgisi gerekli uzunlukta değildir (En Az: X – En Çok: X)” mesajı ile uyarır. Bu uyarı mesajındaki sayı aralığı zorunlu alanlar penceresinde daha önceden belirtilen karakter sayısı limitidir.

Bir cevap yazın