Birim Bilgileri

Birim setleri ile bir malzeme için bir adet ana birim ve bu birim altında istenen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birim karşılıkları belirlenir. Birim Seti tanımları ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kodu: Tanımlanan birim setinin kodudur.

Açıklaması: Tanımlanan birim setinin açıklamasıdır.

Özel Kodu: Birim seti özel kodudur.

Yetki Kodu: Birim seti yetki kodudur.

Kullanım Koşulu: Bu alanda birim setinin kullanım şekli belirlenir. Kullanım koşulu alanı iki seçeneklidir:

Genel
Malzeme/Hizmet Kartına Özel

Genel seçimli birim seti tanımları tüm malzeme kartlarında kullanılır. Malzeme/Hizmet kartına özel seçimli birim seti tanımları yalnızca bağlandıkları malzeme ve hizmet kartlarında kullanılır, diğerlerinde kullanılamaz. Birim seti ile tanımlanacak ana birim ve diğer birimlerle ilgili bilgiler tanım alanlarında kaydedilir. Her birim seti için bir adet ana birim ve bu ana birim baz alınarak tanımlanacak alt birimler kaydedilir. Birim setinde önce ana birim tanımlanır. Ana birim kaydedildikten sonra Birim alanında bir alt satıra geçilir ve bu ana birime karşılık gelen birimler tanımlanır.

Kodu: Birim setinde yer alacak ana birim ya da birim kodudur.

Açıklaması: Birim açıklamasıdır.

Çevrim Katsayıları: Birim setinde tanımlanan birimlerin ana birim karşılıklarının belirtildiği alandır.

Bölünebilir: Birimin bölünebilir olup olmadığı bilgisidir. Bölünebilir işareti, birim seti tanımlanırken her birim için ayrı ayrı verilir. Bu bilgi malzeme kartında seçili olan birim için birimli barkod tanımlaması yapılırken ondalıklı hane vererek fişe aktarılacak miktarın belirlenmesinde rol oynar. “Bölünebilir” işareti olmayan birimler için barkod tanımlandığında ondalıklı hane sayısı verilemez.

Birim alanına kod verildiğinde bu birimin ana birim karşılığı çevrim katsayıları bölümünde tanımlanır.

Bir cevap yazın