Hesap Özeti

Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları kart üzerinde ve cari hesaplar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Son durum bilgilerinin hangi tarih için alınacağı pencerenin alt bölümünde yer alan tarih alanında belirlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen cari hesap işlemlerine ait

  • Borç
  • Alacak
  • Bakiye Borç
  • Bakiye Alacak

toplam tutarları, yerel para birimi cinsinden yer alır.

Tablonun alt bölümünde yer alan çekler ve senetler alanında ise cari hesaba ait çek ve senet toplam tutarlarına ait bilgiler görüntülenir.

Toplamların İşyeri Bazında Listelenmesi

Toplamların işyeri bazında listelenebilmesi için alt kısımda yer alan işyeri seçenekleri kullanılır. Listeden işyeri seçilir ve sadece o işyerine ait cari hesap toplamları listelenir.

Bir cevap yazın