Karma Koli Malzemeler

Mallar, satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli birkaç stok kaleminden oluşur. Hem karma koli içinde yer alan hem de satışı yapılan stokların, koli içindeki satışları ve tek başına satışları ayrı, ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Karma koli malzeme girişi, karma koli oluşturularak yapılır.

Karma koli malzeme girişleri için malzeme kayıt türü “Karma Koli” seçilir. “Ekle” seçeneği ile malzeme kartı açılır. Karma koli içinde bulunan malzemeler ve bu malzemelere ait fiyat ve miktar bilgileri, malzeme kaydı üzerinde Karma Koli Satırları sayfasından kaydedilir.

Karma kolide yer alacak her malzeme bir satırda belirtilir. Karma koli satırları aşağıdaki bilgileri içerir:

Malzeme Kodu: Karma koliyi oluşturan malzeme kodudur.

Malzeme Adı: Karma koliyi oluşturan malzemenin açıklamasıdır.

Miktar: Karma koli içindeki malzeme miktarıdır.

Dağılım Fiyatı: Malzeme fiyatıdır.

Dağılım%: Karma koliyi oluşturan malzemelerin miktar ve fiyatları kullanılarak hesaplanır. Karma koli fiyatının mallara dağılan kısmı hesaplamada kullanılır. Karma koliyi oluşturan ürünler farklı KDV oranları üzerinden işlem görebilir. Program dağılım oranı bilgisini, karma koli fiyatının hangi bölümüne hangi KDV oranını uygulayacağını belirlemek için kullanır.

Karma Koli Satırları Değiştirilmesin: Bu alan işaretlendiğinde hareket gören “Karma Koli” tipindeki malzeme kartının karma koli satırları değiştirilemez.

İşaret, ilgili malzeme kartı hareket gördükten sonra “Değiştir” ile ekrana getirildiğinde, hiçbir şekilde kaldırılamaz.

Bu alanın öndeğeri Stok Çalışma Bilgileri altında yer alan “Karma Koli Satırları Değiştirilemesin” parametre satırı ile belirlenir. Parametre satırında “Evet” seçiminin yapılması halinde, Karma Koli tipindeki malzeme kartı açıldığında ilgili alan işaretli olarak ekrana gelir; istenirse değiştirilir.

Karma koli malzemelere ait alış ve satış işlemleri satır tipi Karma Koli seçilerek kaydedilir.

Bir cevap yazın