Kayıt Numaralama Şablonları

Kayıt Numaralama Şablonları

Kayıt Numaralama Şablonları , Kayıt numaraları program bölümlerinde kaydedilen işlemlerde kullanılan fiş türleri için ayrı, ayrı tanımlanır. Kayıt numaralama şablonrı bilgileri Genel ve Numara Bölümleri seçenekleri ile kaydedilir.

Genel

Kayıt numaralama şablonu genel bilgileri şu başlıklar altındaki alanlardan kaydedilir:

  • Seçenekler
  • Organizasyon Seçenekleri
  • Kullanıcı Seçenekleri

Seçenekler: Bu bölümde kayıt numaralarına ait genel bilgiler kaydedilir.

Başlangıç Numarası: Numaralama şablonunda yapılan tanım için başlangıç numarasını belirtir.

Bitiş Numarası: Numaralama şablonunda yapılan tanım için bitiş numarasını belirtir.

Geçerlilik Tarihi: Tanımlanan numaralandırmanın hangi tarihler arasındaki işlemlerde kullanılacağını belirtir.

Sıralama: Sıralamanın ne şekilde yapılacağını belirtir. Sıralama alanı aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Soldan Sağa (Sayısal)
  • Sağdan Sola (Metin)

Organizasyon Seçenekleri: Bu bölümde tanımlanan şablonun işlemlerde kullanılacağı firma ve ambar belirlenir.

Kullanıcı Seçenekleri: Bu bölümde tanımlı şablonu kullanacak terminal, kullanıcı, grup ve roller belirlenir. Kayıt numaralama şablonunun terminal bazında kullanılması durumunda, bu bölümde yer alan Terminal alanından ilgili terminalin belirtilmesi gerekir.

Numara Bölümleri

Numara özellikleri bölümünde numaralama şekli tanımlanır. Listede tanımlanan her satır, numaralama şekline ait bir bölümü gösterir.

Tür alanında satırda yapılan tanımın türü belirlenir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Sabit
  • Artırımlı
  • Gruplanmış Artırımlı

Sabit, o satırdaki tanımın kayıt arttıkça sabit kalacağını belirtir.

Artırımlı, o satırdaki tanımın kayıt arttıkça artacağını belirtir.

Grup Artırımlı diğer sabit bölümleri esas alarak mevcut en üst değeri bulur ve artırımı onun üzerinden yapar. Gruplanmış arttırımlı türün seçilmesi durumunda kayıt numaralama işleminde son numara veri tabanından okunur.

Program şablonda belirtilen sabit kısımları dikkate alır ve veri tabanında bulduğu son numarayı getirir. Uzunluk tanımın kaç karakter olacağını belirtir. Özellik tanım için geçerli olacak özelliği belirtir. Bu alanda belirsiz /firma/ambar/kullanıcı/firma/yıl/rol/ay/gün/çeyrek yıl/ara dönem seçilebilir.

Başlangıç numaranın hangi değer ile başlayacağını belirtir.

Bitiş numaranın hangi değerde biteceğini belirtir.

Boşluk numaralama sırasında ayraç kullanılacaksa tanımlanır. Numaralandırma şablonunda tanımlanan numaralar için özel bilgiler Numara Bölümleri seçeneği ile kaydedilir.

Türü: Numaralama bölümü türüdür. Sabit ve artırımlı olmak üzere iki seçeneklidir.

Uzunluk: Numara uzunluğunu belirtir.

Özellik: Numara özelliğinin belirlendiği alandır. Verilen numara ambar için olabileceği gibi kullanıcı içinde özellik tanımlanabilir.

Başlangıç: Numaralamanın hangi sayı ile başlayacağını belirtir.

Bitiş: Numaralamanın hangi sayıda biteceğini belirtir.

Sıralama: Sıralamanın ne şekilde yapılacağını belirtir.

Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limiti Belirleme

Bu özelliğin kullanılması durumunda Kayıt numaralama şablonlarındaki karakter sayısı, modül yapısına bağlı olarak sınırlandırılır.

Örneğin muhasebe fişleri için numara bölümlerinde yer alan uzunluk maksimum 32 iken, istenirse 20 olarak sınırlandırılabilir. Şablon uzunluğu firma tanımlanırken kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.

Bir cevap yazın