Malzeme Birim Bilgileri

Malzeme Birim Bilgileri

Malzeme fiziksel özelliklerinden ya da değişik paketleme şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birimi olabilir. Örneğin bir malzemenin işlemleri kalem bazında birimler (adet, kutu, koli vb.) olarak gerçekleştirilebileceği gibi uzunluk (cm, m, dm vb.) ya da ağırlık birimleri (gr, kg, ton vb.) gibi farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir. Her malzeme kartına birim seti atanır. Birim seti ile ana birim ve istenilen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birime arasındaki çevrim katsayısı ve bu birimlerin kullanım öncelikleri belirlenir. Her malzeme tek bir birim seti kullanabilir.

Birim Seti tanımları Ana Kayıtlar / Stok menüsü altında yer alan Birim Setleri seçeneği ile kaydedilir. Malzeme tanımında yer alan Birimler seçeneği ile, malzemenin kullanacağı birim seti seçilir.

Malzeme tanım kartında Birimler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Birim Seti Kodu: Malzeme için geçerli olacak birim seti kodudur. Kod alanında ilgili birim kodu girilir ya da birim setleri listesine ulaşılır ve seçim yapılır.

Açıklama: Malzeme için geçerli olacak birim setinin adı ya da açıklamasıdır. Birim seti kodu seçimi yapıldığında birim açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Bu alandan da birim setleri listelenir ve seçim yapılabilir.

Çevrim Katsayıları: Ana birim dışındaki birimlerin çevrim katsayısının belirlendiği alandır. Seçilen birim seti tanımında belirtilen katsayılar öndeğer olarak gelir. Malzeme için ana birim karşılığı farklı ise değiştirilebilir.

E-İş Ortamında Geçerlidir: Birimin E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Birimin satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Barkod: Seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için sınırsız barkod bilgisi girilebilir. Aynı barkod farklı bir malzemede ya da aynı malzeme içinde tekrar kullanılmaz.

Birimli Barkod: Malzemenin birimli barkod bilgisidir. Ağırlıklı ürün numarası, ağırlıkları değişen ve satış bedelleri ağırlıklarına göre belirlenen ürünler için MMNM tarafından uygulanan ulusal standarttır. Bir tür Mağaza/Depo içi GTIN uygulamasıdır. Tartılan her bir ürün için teraziden etiket basılır. Ürünün EAN-13 standardındaki barkodu “28” ile başlar. Ama kullanımda 20-29 arası değerler de alabilmektedir.

İşlemlerde barkod girişi yapıldığında öncelikle malzeme kartında belirtilen Barkod 1,2,3 değerleri kontrol edilir, barkod bulunamazsa ve girilen barkod 13 haneli ise barkodun ilk 7 hanesi malzemelerin ağırlıklı barkod değerleri ile karşılaştırılacaktır. İlk 7 hanenin uyumu sağlandığında malzeme satıra eklenir. Miktar bilgisi de barkodun 8-12 karakterlerinden alınır. 13. karakter barkodun doğru okunup okunmadığının kontrol karakteridir. Aynı barkoda sahip malzeme bir daha eklenirse yeni bir satır olarak eklenir, satır birleştirilmez. Barkod girişi ekranından ağırlık barkod girilirse miktar bilgisi dikkate alınmaz.

Ondalık Hane: Bölünebilir özellikteki birim setlerinde birimli barkod için geçerli olacak fişe aktarılacak miktar değeridir. Öndeğeri sıfırdır. 0 ile 5 arasında değer seçilebilir. Burada seçilen ondalık değer doğrultusunda fişe aktarılacak miktarlar aşağıdaki örnekte belirtildiği biçimde olacaktır.

EAN13 standardındaki Barkod: XXXXXXXYYYYYZ

XXXXXXX: Malzeme kartında birimli barkod alanında girilen barkod

YYYYY: Miktar Bilgisi

Z: Kontrol Karakteri

Kullanım Yeri: Ana birim dışındaki diğer birimlerin kullanım yeri bu seçenek ile belirlenir. Birim seti tanımında yapılan seçimler öndeğer olarak gelir ancak gerekirse tanımlanan malzeme sınıfı için geçerli olacak kullanım yerleri değiştirilebilir.

Öncelik: Birim seti içinde yer alan tanımlı birimlerin kullanım önceliğini belirtir. Kullanım önceliği, birim setinin içerdiği tanımların her biri için ilgili satır seçildikten sonra verilir. Burada verilen öncelik bilgisine göre malzeme fişleri, satın alma ve satış fiş ve fatura satırlarında malzeme ilgili birim öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilir.

Bir cevap yazın