Malzeme Satınalma Fiyatı Bilgileri

Malzeme Satınalma Fiyatı

Malzemeler için istenen sayıda alış fiyat kartı açılabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı kartta belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler Malzeme Satınalma Fiyatı penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir.

Fiyat tanım kartının üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır.

Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu alış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

Kodu: Alış fiyat kartının kodudur.

Türü: Tanımlanacak alış fiyatının malzeme ya da malzeme sınıfı için geçerli olacağı bu alanda yapılacak seçimle belirlenir.

Malzeme Kodu: Alış fiyatının tanımlandığı malzeme/malzeme sınıfı kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Malzemeler listesinden alış fiyatı tanımlandığında seçilen malzemenin kodu alana otomatik olarak gelir.

Açıklama: Malzeme adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Statüsü: Malzeme alış fiyat kartının kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında alış fiyat kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yetki Kodu: Alış fiyat kartının yetki kodudur.

İşyeri: Alış fiyatının hangi işyerine ait işlemlerde geçerli olacağını belirtir.

Birim Fiyat: Malzeme alış fiyatıdır.

Birim Seti: Malzemenin kullandığı birim setini belirtir.

Birim: Fiyatın seçilen birim setindeki hangi birim için geçerli olduğunu gösterir.

Malzeme özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleşebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleşebilir ve bu birimlere ait farklı alış fiyatları olabilir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV’nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir.

Döviz: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Malzeme için tanımlanan alış fiyatının, malzeme için ana birim dışında tanımlanan diğer birimlere çevrilip çevrilmeyeceği bu alanda tanımlanır.

Cari Hesap Kodu: Alış fiyatının geçerli olacağı cari hesabın kodudur.

Satın alınan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesap için geçerli olacak ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Cari Hesap Yetki Kodu: Cari hesap için geçerli olacak yetki kodudur.

Cari Hesap Özel Kodu: Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesap için 5 ayrı özel seçilebilir.

Grup Kodu: Malzeme alış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme alış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.

Ödeme Planı: Verilen fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın satınalma fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Ticari İşlem Grubu: Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.

Varyant Kodu: Tanımlanan fiyat kartının varyantlı bir malzemeye ait olması durumunda fiyatın hangi malzeme varyantına ait olduğunu belirlemek için kullanılan alandır. Malzemenin varyantları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Öncelik: Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme için çok sayıda alış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Kartta verilen alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Başlangıç/Bitiş Saati: Kartta verilen alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Sıralama: Fiyat tanım kartı sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından verilir.

Teslimat Kodu: Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.

Temin Süresi: Malın temin süresidir. Alış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Alış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet alımlarında malzeme/hizmet alış fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, alım fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Stok Çalışma Bilgilerinde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı “fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır” şeklinde uyarır.

E-İş Ortamında Geçerlidir: Alış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

E-Mağazada Geçerlidir: Alış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Alış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Koşul: Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu alış fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme alış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan alış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse, X1=002 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse, (X1=[Ambar numarası1,…..,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.

Fiyat Açıklaması: Alış fiyatı için detay açıklama alanıdır.

Bir cevap yazın