Malzeme Sınıfı (Genel)

Genel malzeme sınıfı seçeneği ile ana malzeme sınıfları ve istenen seviyede alt malzeme sınıfı oluşturulur. Sınıf bağlantısı kurularak üst malzeme sınıfı özellikleri alt malzeme sınıflarına ve malzeme kartlarına atanır.

Genel türdeki malzeme sınıfı kartları Ana Kayıtlar / Stok menüsündeki Malzeme Sınıfları ya da Malzeme/Malzeme Sınıfı Erişim Ağacı seçenekleri ile kaydedilir. Genel türdeki malzeme sınıfı bilgileri;

  • Genel Bilgiler
  • İzleme
  • Birimler
  • Muhasebe Hesapları

sayfalarından ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki Ambar Parametreleri seçenekleri ile kaydedilir.

Malzeme sınıfı altında yer alacak alt malzeme sınıfları ve malzemeler için özellik atamaları malzeme sınıfları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Sınıf Bağlantıları seçeneği ile kaydedilir. Sınıf Bağlantıları penceresinde malzeme sınıfı ya da malzemeye atanacak özellikler ilgili seçenekler seçilerek belirlenir.

Seçilen sınıfın işaretlenen özellikleri ve bilgileri atama yapılacak malzeme sınıfı ya da malzemelere aktarılır.

Genel türdeki malzeme sınıflarına ait işletmeler fiş ve faturalarda satır türü Malzeme Sınıfı seçilerek kaydedilir. Sınıf altında yer alan malzemelere ait detaylar ise fiş satırında F9 menüsünde yer alan Malzeme Sınıfı Detay Satırları seçeneği ile kaydedilir. Malzeme sınıfı detay satırlarına ait bilgiler Dağıtım Şablonu Uygula seçeneği ile de kaydedilir.

Bir cevap yazın