Malzeme/Malzeme Sınıfı Ağacı

Malzeme/Malzeme sınıfı ağacı ile malzeme sınıfları ve bu sınıfların altında yer alacak malzemeler kaydedilir. Tanımlanan malzeme sınıfları ve malzemeler kırılmalı olarak erişim ağacında görüntülenir. Tanımlı malzeme sınıfı ya da malzemenin olmadığı durumda erişim ağacı boştur. Tüm malzemeler adındaki katalog öndeğer olarak tanımlıdır.

İlgili malzeme sınıfı seçildiğinde bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzeme sınıfları ve malzemeler listelenir.

Erişim Ağacı penceresinde “Ekle” seçeneği ile malzeme sınıfı/malzemeler kaydedilir. Malzeme sınıfları altında yer alacak alt malzeme sınıfları ilgili üst malzeme sınıfı seçili durumdayken “Ekle” seçeneği ile kaydedilir. Erişim Ağacı menü seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ekle

Yeni bir malzeme sınıfı ya da malzeme kartı açmak için kullanılır. Malzeme ve Malzeme Sınıfı olmak üzere iki seçeneklidir. Malzemeler kayıt türü seçilerek kaydedilir. Malzeme sınıfı tanımları Genel ve Tablolu olmak üzere iki seçeneklidir. Tanım hangi türde yapılacaksa ilgili tür seçilir.

Değiştir

Malzeme sınıfı ya da malzeme kartı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Malzeme sınıfı ya da malzeme kartını silmek için kullanılır. Statüsü Kullanımda kartlar silinemez.

İncele

Malzeme sınıfı ya da malzeme kart bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Seçilen tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

Malzemeler, malzeme sınıflarının altına “sürükle-bırak” özelliği kullanılarak da tek tek ya da toplu olarak aktarılabilir. Bunun için Tüm Malzemeler listelenir ve ilgili malzeme / malzemeler mouse yardımıyla seçilerek ilgili malzeme sınıfına taşınır. Aktarım esnasında ekrana otomatik olarak “Sınıf Bağlantıları” penceresi gelir. Seçilen malzeme sınıfı ya da malzemeler için aktarılacak özellikler, Sınıf Bağlantıları penceresinde ilgili tanımların “Seçilenler” alanına aktarılmasıyla belirlenir.

Bir cevap yazın