Etiket Arşivi:

Sabit Kıymet Alım İşlemleri

Sabit kıymet alım işlemleri, Stok bölümünde alım irsaliyeleri, Fatura bölümünde alım faturaları seçenekleri ile kaydedilir. Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü satınalma faturası veya satınalma irsaliyesi olarak seçilir. Fiş/Fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri

Sabit kıymet tanımı ile girilen ve sabit kıymetin takibinde geçerli olacak bilgiler yanında sabit kıymetin alım tarihi, maliyeti ve amortisman başlangıcı vb. bilgiler sabit kıymet tanımları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Sabit Kıymet Kayıtları seçeneği ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymetlere ait kayıt bilgileri malzemeler listesinde F9 …

Detaylı incele