Tanımlı Alanlar

Tanımlı Alanlar

Programda, tanımlı standart alanlar dışında kullanıcı tarafından yeni alan tanımlanabilir ve bu alanlara bilgi girişi kontrolü yapılabilir. Alan tanımlamak için Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri altında yer alan Tanımlı Alanlar seçeneği kullanılır. Alan tanımları;

 • Malzeme
 • Cari Hesap
 • Muhasebe Hesapları
 • Seri/Lot Tanımları
 • Fatura
 • Muhasebe Fişleri
 • Siparişler
 • Malzeme Fişleri
 • İrsaliyeler

için yapılabilir. Bu tanımlara ilgili kart ve fişlerde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Tanımlı Alanlar seçeneği ile ulaşılır ve gerekli bilgiler kaydedilir.

Kullanıcı tanımlı alanlar alan tipi belirtilerek kaydedilir. Tanımlı alanlar;

 • Metin
 • Sayısal
 • Listeden Seçim
 • Tarih

türlerinden birisi seçilerek kaydedilir. Listeden seçim tipindeki alanlarda yer alacak tanımlar “…” simgesi tıklandığında açılan pencereden kaydedilir. Alanların tip seçilerek tanımlanması farklı tiplerdeki verilerin kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlar. Kullanıcı tarafından tanımlanacak bu alanlar rapor tasarımlarında standart alanlar listelerinde de yer alır ve kullanılır.

Metin tanımlı alan rapora eklenmek istendiğinde Tanımlı Alanlar (Metin değer) standart alan içeriği seçilip, sistem işletmeninde geçen Tanımlı Alan numarası girilir.

Sayısal tanımlı alan rapora eklenmek istendiğinde Tanımlı Alanlar (Sayısal değer) standart alan içeriği seçilip, Sistem işletmeninde geçen Tanımlı Alan No’su girilir.

Listeden seçim türünde alanın satır numarasını eklemek için sayısal tanımlı alan, Satır Tanımı’nı eklemek için metin tanımlı alan seçenekleri kullanılır.

Tanımlanan alana bilgi girilmeden kart ya da faturanın kaydedilmesi istenmiyorsa veri girişi kontrolü de sağlanabilir. Bunun için Kuruluş İşlemleri altında yer alan zorunlu alanlar seçeneği kullanılır.